Stikkord: Skatter og avgifter

Høye gebyr i Oslo

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er kostbart for abonnenter i Oslo for kommunale tjenester sammenlignet med andre byer i Norge.

Skatteinngangen øker

Skatteinngangen i Norge er så god, at argumentene rødgrønne politikere bruker om skattelettelsene regjeringspartiene har fått vedtatt under Erna Solbergs regjeringstid er dårlige.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv