Kommentar

Kommentarartikkelen tilstreber å være saklig, kunnskapsbasert og aktuell med rom for subjektive analyser for skribentens regning.

Trusselen fra vest

Russiske påvirkningsoperasjoner er ment å undergrave tilliten til norske politikere og institusjoner. Men burde vi også snakke om hvordan det politiske klimaet hos våre allierte allerede gjør jobben for dem?

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer