Meninger

Meningsytringer med et tydelig ståsted

Meninger

Jesus og individet

Uavhengig av om man personlig er kristen eller ateist eller noe annet, så kan man sette pris på Jesu budskap om individuelt ansvar, personlig autonomi og friheten til å velge Hans gave.

Karl Johan 17. mai tegning (svart/lilla)
Meninger

Frihet eller trygghet

Hvorfor skal individuell frihet være en aktuell salderingspost mens frykten råder? Er sentral styring og planlegging en troverdig garantist for samfunnets bærekraft?

Meninger

Perspektiver på å stå sammen

Karantene er en påkjenning for mange. Nå må vi stå sammen og vise at vi er en del av et sivilisert samfunn. Vi må være mer forsiktige og vi må vise omsorg for hverandre, så skal vi nok komme styrket fra dette.