Om Waghorn

There’s nothing done in all the world
From Monarch to the Mouse,
But every day or night ‘tis hurled
Into the Coffee-House

Denne plattformen er et forsøk på å virtuelt fange et hint av diskusjonstradisjonen som preget opplysningstidens mange kaffehus, deriblant Waghorn hvis klientell var kjent for sitt harselas med tompratende politikere. Fra et klassisk liberalistisk og konservativt ståsted omtales temaer innen idéhistorie, politisk filosofi, økonomi, utenriksstoff og dagsaktuelle politiske temaer.

Redaktør er Andreas Hardhaug Olsen.

Ønsker du å bidra fast eller sporadisk eller bare skjelle oss ut? Send en epost til post@waghorn.no.

Personvernerklæring.