Ukategorisert

Avskaff barnetrygden!

I følge Aftenposten foreslår et utvalg i Høyre å endre barnetrygden slik at den blir behovsprøvet. Det er positivt at noen forsøker å tenke nytt […]

Ukategorisert

Svartebørshandel er bra!

I følge en artikkel i dagens Dagbladet vil Forbrukerrådet at organisert svartebørsalg av billetter til kultur- og sportsarrangementer skal bli forbudt. Slikt salg skal liksom […]

Ukategorisert

Statens innerste vesen

Hva er statens viktigste funksjon? Vanlige mennesker ville i sitt privatliv aldri tillate seg å stjele andre folks penger. Eller å tvinge folk til ufrivillig […]