...

Carpe Diem

Det betyr “Grip Dagen”. I dag arrangerer FRIdemokratene sin Høstkonferanse. Info om den finner du her.

Avskaff blasfemiparagrafen

I dagens utgave av Nettavisen kan vi lese at flertallet i Ytringsfrihetskommisjonen vil luke blasfemiparagrafen ut av straffeloven. Dette er svært gledelig.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.