Vil du bli diktator?

Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.