Er Kristin Clemet liberalistenes egentlige leder?

Liberalister bør være tolerante ovenfor andre liberale menneskers holdninger og syn, samt forsøk på å spre liberalistiske ideer.