Borgerlønn til alle?

God idé? Og hva skiller det fra negativ skatt?