Kamp om toppverv i partiene – hvor vanlig er det?

Hvor vanlig er kampvotering om toppledervervene i partiene – og hvor mye blir avklart på bakrommet? Liberaleren har sett nærmere på partienes nære historie.