Det er viktig at Trump taper

Selv om jeg selvsagt støtter Jo Jorgensen og Libertarian Party, er det ikke likegyldig om det blir Biden enn Trump som blir president.