Grensen går ved portforbud!

Dette medfører en tillitskrise mellom folkevalgte og folket som har gitt dem denne makten.