Ropstad bør trekke seg

Ropstad tar ikke ansvar ved å bli sittende som Krf-leder.