Debatt

Marihuana og rasisme

I forbindelse med Mexicos avkriminalisering av marihuana fikk jeg i VGs kommentarfelt spørsmål om hvorfor marihuana er forbudt dersom det ikke var for at marihuana er farlig. Vedkommende var åpenbart overbevist om at marihuana er farlig, og at det var årsaken til at det ble forbudt. Slik er det derimot ikke.

Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet. Foto: John Miller

Det er mye som inngår under paraplybegrepet narkotika som er langt mindre skadelig, om skadelig overhodet for vår fysiske og psykiske helse enn det eneste lovlige rusmidlet vi har, nemlig alkohol, ironisk nok. Alkohol er en av de mest helseskadelige rusgiftene som finnes: Drikker du for mye alkohol så kan du i verste fall dø, og alkohol kan derfor definitivt sies å være farlig. Men siden dette er et svært populært rusmiddel så er det naturligvis lovlig, og svært få som ønsker å forby det, og dermed forblir det lovlig, til tross for at langt mindre helseskadelige rusmidler er forbudt.

Det sagt, kan man ikke dø av å drikke for mye cannabis. Cannabisbruk kan derimot være sunt og bra for deg, ettersom det er en medisinplante. Det sagt, så har de aller fleste av oss mangelsykdommer som en direkte konsekvens av at hamp forsvant fra næringskjeden vår, så vi får ikke i oss tilstrekkelig cannabinoider lenger.

Våre voksne kropper produserer ikke nok cannabinoider selv, og om vi får tilført cannabinoider (CBD etc) i kroppen, så vil vi blant annet kunne gjøre noe med de underliggende årsakene til blant annet våre autoimmune sykdommer som fibromyalgi, for eksempel, på samme måte som appelsiner kan kurrere skjørbuk.

Mødre produserer cannabinoider i brystmelken, slik at små spedbarn/barn uansett får i seg nok CBD. Kroppen ser ikke forskjell på fytocannabinoider (som kommer f.eks. fra cannabisplanten) og endocannabinoider (som kroppen selv produserer), som gir næring til vårt endocannabinoide system.

Jeg definerer farlig slik: Noe som kan føre til død, og eller som kan føre til fysiske skader på kropp og hjerne.
Ingen plante i cannabisfamilien, enten det er brennesle, humle, hasj, eller marihuana er farlig for oss, så lenge man da ikke røyker det. Røyker man det så drar man sotrøyk ned i lungene, og sotrøyk i lungene er jo skadelig. Med riktig bruk, så er ikke komponentene i selve planten skadelige for kroppen eller hjernen vår.

Selve årsaken til at amerikanerne gikk inn for forbud mot marihuana, var altså ikke at cannabis er farlig, for da ville følgelig alkohol også vært ulovlig. Grunnen er ifølge et av verdens mest kjente leksikon, Encyclopedia Britannica: Rasisme. Ja du leste riktig: Årsaken til at USA forbød marihuana, og at alle andre land blindt fulgte i deres fotspor, hadde sitt utgangspunkt i rasistiske oppfatninger blant hvite middelaldrende menn i USA.

I leksikonet Britannica står det følgende om årsaken til forbudet mot marihuana:

Helt siden slutten av det 20. århundre, så har det vært en voksende bevegelse i De forente statene som ønsker å legalisere marihuana. California var den første delstaten i USA som begynte å tillate marihuana for medisinsk bruk. Medisinsk marihuana (legemidler laget av bestanddeler i planten) ble senere lov i andre stater.

I Washington og Colorado ble det stilt forslag om å legalisere rekreasjonel (ikke medisinsk) bruk av marihuana i 2012. Og fra og med 2019 hadde mer enn 30 amerikanske delstater tillatt noe bruk av marihuana, selv om det forble ulovlig på føderalt nivå.

Dette reiser spørsmålet: Hva er årsaken til at marihuana ble ulovlig i utgangspunktet?

Det korte svaret er rasisme. I begynnelsen av det 20. århundre, var cannabis—det daværende kjente navnet på det—et lite brukt rusmiddel blant amerikanerne. På samme tid som den meksikanske revolusjonen begynte i 1910, derimot, så begynte mange meksikanere å flytte over til USA, og da tok de også med seg sin tradisjon som var å røyke marihuana.

Samtidig som det var en stadig voksende frykt for meksikanske innvandrere, ble det fremmet hysteriske påstander som begynte å sirkulere i samfunnet. Det var påstander som at marihuana forårsaket «blodtørste». I tillegg ble begrepet cannabis i all hovedsak byttet ut med det anglifiserte begrepet marihuana, som noen spekulerte i at ble gjort for å fremmedgjøre rusmidlet og på den måten skape fremmedfrykt.

Rundt denne tiden begynte mange stater å innføre forbud mot cannabisplanten.

Regulering av marihuana i USA. Blå: lovlig for rekreasjonell bruk. Grønn: lovlig for medisinsk bruk. Grå: Ulovlig. D: avkriminalisert. Foto: Heitordp / CC BY-SA 2.5

På 1930-tallet gjorde Harry J. Anslinger, som da var sjefen for det som het Federal Bureau of Narcotics om kampen mot marihuana til en total krig. Noen mener at han ikke var så motivert av sikkerhet—det store flertallet av vitenskapsmenn han tok kontakt med hevdet jo at rusmidlet ikke var farlig—men at det i realiteten var noe han ville gjøre for å fremme sitt nylig skapte departement.

Uansett hva motivasjonen var, jobbet Anslinger for å få til et føderalt forbud mot rusmidlet, og for å nå dette målet så startet han en høyprofilkampanje som baserte seg på fremmedfrykt og rasisme. Anslinger påstod at de fleste som røyka marihuana var minoriteter, afrikanske amerikanere inkludert, og at marihuana hadde en negativ effekt på disse «degenererte rasene», som at det fikk dem til å bli voldelige eller forårsaket galskap.

Videre skrev han at: «Marihuana får svartingene til å tro at de er like gode som hvite menn». Kanskje mer bekymringsverdig for Anslinger var nok marihuanaens trussel mot den hvite kvinnens moral. Han trodde nemlig at disse kvinnene, ved å røyke marihuana, ville ende opp med å ha sex med svarte menn.

Godt hjulpet av ivrige nyhetsmedier—og propagandafilmer slik som Reefer Madness (1936)—Fikk Anslinger omsider anledning til å observere innføringen av Marihuana Tax Act i 1937, som effektivt sørget for å gjøre rusmidlet ulovlig over hele USA.

Selv om den ble erklært ukonstitusjonell i 1969, ble den likevel erstattet av Controlled Substances Act året etter. Den lovgivningen plasserte marihuana innenfor samme kategori som heroin, LSD, og andre kjemiske substanser definert som rusmidler uten noen nåværende akseptert medisinsk bruk. I USA brukes betegnelsen Schedule I drug, altså rusmidler med høyt avhengighetspotensiale.

Kanskje ikke så overraskende, var rasisme også svært tydelig i håndhevelsen av loven. I følge noen studier, så er sannsynligheten hele fire ganger større for at afroamerikanere blir arrestert for bruk, besittelse eller salg av marihuana, enn at hvite blir det arrestert for samme lovbrudd. Dette på tross av at bruken er tilnærmet lik for begge grupper.