Liberalerens historie

Dette er historien om Liberaleren fra starten 4. juni 1999.

Avtroppende redaktør Per Aage Pleym Christensen og påtroppende redaktør
Bent Johan Mosfjell skriver ferdig historien om Liberaleren. 30. oktober 2019

Pionertiden

4. juni 1999 skrev Bent Johan Mosfjell den første nyhetskommentaren på Liberaleren. Overskriften var «La butikkene holde åpent så lenge de vil», og den slo an for en klar og liberal profil. Ideen om en internettavis hadde vært diskutert lenge i det liberalistiske miljøet rundt FRIdemokratene. Organisasjonen hadde en unik posisjon som partipolitisk uavhengig og et alternativ til det bestående sosialdemokrati!

Norske liberalister var stort sett – selv om de også blir eldre og etablerte – fattige studenter med masse krefter og gode ideer, men med slunkne lommebøker. De økonomiske ressursene for et dyrt avisprosjekt var derfor ikke til stede. Internett gav oss muligheten til å publisere noe daglig som alle kunne lese.

Hver dag før kl. 08.00 om morgenen skrev og publiserte Bent Johan Mosfjell en fersk nyhetskommentar. For de som kjente til hans døgnrytmer på den tiden, så var det litt av en prestasjon. Etter hvert ble publiseringstidspunktet litt moderert, kommentarene ble skrevet når det passet. Daglig kunne man likevel få liberale innspill.

Det ble eksperimentert litt i forhold til form og tilbud. Opp gjennom årene har Liberaleren hatt alt fra kronikker til meningsmålinger og sitatsider. Den daglige nyhetskommentaren utgjorde imidlertid hele tiden grunnstammen i tilbudet. Det er ikke få liberalister som har fått inspirasjon og argumenter gjennom å følge med på Liberaleren.

Mosfjell skrev de første to årene nesten alle kommentarene selv, med unntak av en del kommentarer som ble skrevet av Per Aage Pleym Christensen. I desember 2000 overtok Bjørn Magne Solvik ansvaret for de daglige kommentarene selv om Mosfjell fortsatte som redaktør og ansvarlig for webdesign.

Liberaleren.net var der vi holdt til i hele denne perioden, vi innså imidlertid at det var mer naturlig med et .no domene. Da det ble lov for en organisasjon å ha mer enn et domene i februar 2001, så kjøpte FRIdemokratene liberaleren.no, som i løpet av våren ble tilholdsstedet for «Liberaleren – internettavisen for frihetselskere».

Publiseringen av Liberaleren skjedde imidlertid i hele denne perioden på gamlemåten. Kommentarene ble mailet til Mosfjell som la dem ut manuelt ved hjelp av html-koding og ftp-servere. Da vi fikk installert sidene på vårt nye webhotell i oktober 2001 ble hele sidene oppgradert og flyttet. Vi begynte å bruke web-blogger til å oppdatere sidene, noe som har gjort alt mye enklere. Vi brukte MoveableType. Nå er det bare å logge seg på fra sin browser og skrive kommentarene rett inn! Liberaleren fikk en egen redaksjon bestående av Mosfjell, Solvik og Pleym Christensen. I februar 2001 overtok Bjørn Magne Solvik det formelle redaktøransvaret for Liberaleren.

Mange år som enkeltmenneskets siste skanse mot kollektivismen

På slutten av 2001 byttet Liberaleren domene fra .net til .no. Noen artikler ble dessverre borte. Jakob Utgård ble teknisk ansvarlig, og introduserte WordPress som publiseringsverktøy.

Per Aage Pleym Christensen ble redaktør i juli 2005, og har hatt det formelle ansvaret for Liberaleren frem til nylansering 01.11 2019. Høsten 2005 ble det opprettet en skyggeblogg på VGs bloggplattform, under navnet Liberalist? Javisst! VGs bloggplattform var svært populær, og hensikten med skyggebloggen var å trekke blogglesere fra VG til Liberaleren. Etter hvert utviklet skyggebloggen seg til å bli en mer personlig blogg for redaktøren. Bloggen ble ikke oppdatert etter 2009.

I årene mellom 2005 og 2019 har Liberalerens redaktør deltatt i debatter om narkotikapolitikk på TV og i debatt om sivil ulydighet i radio. Han publiserte også innlegg i enkelte tradisjonelle aviser; Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen og Dagens Næringsliv signert som redaktør i Liberaleren. Noen artikler publisert på Liberaleren har også blitt lagt ut på redaktørens blogg på Lesernes EUB (bloggplattformen til Eidsvoll Ullensaker blad).

På årsmøtet i 2006 vedtok FRIdemokratene å legge ned seg selv. Koblingen mellom FRIdemokratene og Liberaleren ville da forsvinne. Det ble nedsatt et eget utvalg bestående av Jan Arild Snoen, Bent Johan Mosfjell (grunnlegger), Rune Pedersen (FriStud) og Per Aage Pleym Christensen (redaktør) for å finne en ny redaksjonell plattform. Utvalget var aldri i arbeid, og Liberaleren fortsatte med samme plattform helt frem til relansering i november 2019.

I 2005/2006 dominerte Muhammedkarikaturene og spørsmålet om en ny blasfemiparagraf den offentlige debatten. Liberaleren markerte seg som en sterk motstander av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støres unnfallende linje overfor diktaturene i Midt-Østen i sitt manglende forsvar for norsk ytringsfrihet og pressefrihet. Sammen med andre bloggere tok Liberaleren opp kampen mot en ny blasfemiparagraf, og kampen ble kronet med seier. Å innskrenke ytringsfriheten av hensyn til religiøse personers følelser har blitt mye vanskeligere.

Når avisene mangler stoff om sommeren lanserer de gjerne små intervjuserier med faste spørsmål til intervjuobjektene. Liberaleren gjorde det samme sommeren 2008. Serien het “Før høsten”. Over 30 mer eller mindre kjente personer deltok, blant dem både Siv Jensen, Mimir Kristjannson, Hans Olav Lahlum og Øystein Sørensen.

I 2008/2009 deltok Liberaleren i bloggstafetten mot EUs datalagringsdirektiv (DLD), og personer i redaksjonen var med på å stifte StoppDLD. Organisasjonens ikon var synlig på Liberalerens forside. Vår innsats mot overvåkning ble lagt merke til av Georg Apenes, direktør for Datatilsynet. Liberaleren engasjerte seg også i hvem som skulle etterfølge Apenes i Datatilsynet.

I 2009 ble Liberalerens redaktør bedt om å være en av fem bloggere på Dagbladet, i forbindelse med valgkampen. Bloggen fikk navnet Oppviglerbloggen. Et bilde av redaktøren mellom to politifolk under en sivil ulydighetsaksjon mot den franske ambassaden i 1995 ble brukt som heading, med et farvefilter i regnbuefarver. Første innlegg på Oppviglerbloggen tok til orde for sivil ulydighet som protestform mot formynderavgjørelser og lover som innskrenket individets frihet. Blogginnlegg fra de fem bloggene havnet ofte på Dagbladets forside under valgkampen. Bloggene er dessverre tatt ned fra nett.

Fra 2011 deltok Liberalerens redaktør på Oslo Freedom Forum, et årlig toppmøte for politiske flyktninger, dissidenter, journalister, opinionsdannere, teknologiutviklere og medier. Kampen for individers rettigheter verden over har vært viktig for Liberaleren, og vi har bidratt til å løfte frem heltene fra Oslo Freedom Forum gjennom omtale, artikler og intervjuer. Vi har også lagt til rette for livestreaming via Liberaleren.

I 2009 markerte Liberaleren sitt tiårsjubileum med å invitere en rekke personer til å sende gratulasjoner, og disse ble publisert i en egen artikkelserie. Blant dem som sendte hilsen var daværende stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap). Hans oppsummering var at Liberaleren var “befriende fri for kristenkonservatisme, nasjonalisme og innvandringsskepsis”. Redaksjonen syntes Haugli veldig presist sammenfattet den redaksjonelle profilen vi tilstrebet, at vi brukte sitatet under logoen helt frem til relanseringen i 2019.

Liberalerens redaksjon har vært opptatt av at det skulle være høyt under taket både for gjesteskribenter og leserkommentarer. Kun i ett tilfelle har en person blitt blokkert fra å skrive kommentarer. Redaksjonen ville markere en positiv holdning til det flerkulturelle samfunnet og migrasjon, uten å gå på akkord med individets rettigheter. Identitetspolitikk er blitt et markant tema, men Liberaleren var tidlig ute med å markere avstand til dette – lenge før det ble tema i samfunnsdebatten. Liberalisme kan være så mangt og det finnes neppe to liberalister som er enige om alt. Ved hvert valg har Liberaleren likevel forsøkt å gi en ideologisk guide til de mange valgtester/valgomater som media publiserte. Ikke bare med standpunkter og kritikk av spørsmålsformuleringer, men også med ideologisk begrunnelse for standpunktene.

De første årene etter redaktørskiftet ble en del personer invitert til å være gjesteskribenter. Den mest trofaste til å publisere små og store kommentarer om daglige saker var redaksjonsmedlem Bjørn Magne Solvik. Opp gjennom årene har han publisert mer enn 12 tusen innlegg.

Liberaleren har også vært synlig i sosiale medier, nærmere bestemt Twitter og Facebook. Hver gang en artikkel ble publisert ble det også sendt en tweet med lenke, samt lagt inn lenke på Facebook. Hvor mange ganger en artikkel ble delt på disse plattformene var også synlig i bunnen av hver artikkel.

I 2013 kom Humanist forlag ut med boken Gi meg en scene! norsk blogghistorie; terror, traumer og dagens outfit av Kristian A. Bjørkelo. Der er Liberaleren omtalt som en av de første politiske bloggene i Norge. Grunnen til at Liberaleren ikke ble den første bloggen var at siden ble programmert i html fremfor å bruke bloggverktøy til å publisere.

Relanseringen av Liberaleren – En avis med ambisjoner

Høsten 2018 begynte flere å diskutere muligheten for å gjøre om Liberaleren til en større og bedre internettavis. Flere av de potensielle nye skribentene var aktive i partiet Liberalistene. De var alle opptatt av partiarbeid og valgkamp frem mot kommunevalget 9. september 2019. Bjørn Magne Solvik holdt i hele denne perioden Liberaleren i live gjennom daglige nyhetskommentarer. Han hadde lovet å holde avisen oppe frem til valget. Da valget var over tok Bent Johan Mosfjell fatt på å kontakte utvalgte liberalister med tanke på å bygge opp en ny og større redaksjon med dyktige skribenter.

Det skjedde en omfattende planlegging frem mot relanseringen 1. november 2019. Bent Johan Mosfjell som hadde hatt hovedansvaret for å samle nye skribenter, overtok som ny redaktør. Mangeårig redaktør Per Aage Pleym Christensen fortsatte som skribent på Liberaleren. Vegard Nøtnæs fikk ansvaret for å oppgradere hjemmesiden og publiseringsverktøyet WordPress. Victoria Sveinsson ble hentet inn for å lage grafikk til siden. Benjamin Bringsaas fikk ansvaret for sosiale medier. Ole T. Hoelseth, Sebastian Damgaard, Trond Johansen, Christoffer H. Nilsen, Tor Valåmo og Christoffer Døhlen ble nye skribenter.

Det ble laget en ny redaksjonell linje som understreket vår unike liberale posisjon i det politiske landskap. Det er faktisk i tråd med liberalismen å like mangfold og innvandring. Like viktig som den ideologiske profilen var å få på plass de elementene som ville gi Liberaleren posisjonen som det stedet man fikk nyheter og meninger fra den liberale høyresiden. Tyngre artikler ble kombinert med en omfattende nyhetsrapportering. Det ble også lagt vekt på en oppdatert og omfattende kalender for aktuelle arrrangementer.

Denne historien ble skrevet ferdig rett før lanseringen 1. november 2019. Fremtiden vil skape ny historie.

Mest lest

Arrangementer