Kommentar

Kommentarartikkelen tilstreber å være saklig, kunnskapsbasert og aktuell med rom for subjektive analyser for skribentens regning.

Er alle vakne?

Samtykkeparagraf handlar ikkje om kontraktar eller BankID, den handlar i første omgang om “Er dette mennesket i stand til å samtykke?” Om svaret er ja, handlar det om “Er det eg gjer godt for det andre mennesket?”

Mest lest

Arrangementer