Redaksjonell linje

Liberalerens formål er å dele liberale idéer og har som mål å bli den ledende internettavisen på den liberale høyresiden.

Liberaleren skal være fremtidsoptimistisk. Verden har blitt stadig bedre, og individuell frihet og markedsøkonomi kan gjøre verden til et enda bedre sted.

Liberaleren ønsker å være et tilholdssted for glade liberalister som gleder seg over livets gode sider. Bitterhet, sinne og frykt er destruktive krefter som ikke bringer noe bra til kampen for frihet.

Liberaleren er innvandringsvennlig. Staten skal ikke bestemme hvor mennesker skal bo eller jobbe. Vi arbeider for en verden der mennesker kan flytte hvor de vil, både innad i land  og mellom land. Migrasjon er en positiv kraft for en bedre verden.

Liberaleren skal være tolerant og positiv. Siden mennesker er ulike, er det naturlig med et mangfold av personlige valg. Vi liker at mennesker velger sin egen vei og lever det livet de selv ønsker. 

Liberaleren er verdiliberal og ikke kun opptatt av økonomisk frihet. Menneskers trosfrihet og ytringsfriheter er sentrale friheter fundert i menneskers selveierskap og private eiendomsrett. Mennesker har rett til å leve sitt liv slik man selv ønsker, uavhengig av hva et flertall mener er det riktige.

Liberaleren skal være prinsipiell og opptatt av ideologi. Vi er opptatt av at de liberale tanker tas på alvor og ikke bare hentes frem i festtaler. En liberal verden er mulig.

Liberaleren skal være aktuell og opptatt av det som skjer i samfunnet. Vi jakter på de små skritt i riktig retning. For det enkelte menneske kan en liten økning i frihet eller velstand være svært viktig. 

Liberaleren skal være åpen og nysgjerrig overfor nye idéer og løsninger. Ekte liberalere stivner ikke i gårsdagens virkelighet, men ser etter morgendagens muligheter.

Liberaleren skal bidra til åpne og opplysende diskusjoner om hvordan vi kan tilpasse liberalisme på en praktisk måte i det samfunnet vi lever i.

Liberaleren er globaliseringstilhenger og mener at nasjonalstaten ikke skal stå i veien for fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker. Det gode alternativet til staten er imidlertid individuell frihet, ikke nye og overnasjonale byråkratier.

Liberaleren liker teknologisk utvikling. Teknologi har bidratt til å gi mennesker en levestandard som tidligere generasjoner ikke engang kunne drømme om. Vi gleder oss til fremtidens fortsatte teknologiske forbedringer som vil løse eksisterende problemer og skape nye muligheter.

Liberaleren skal være befriende fri for kristenkonservatisme, nasjonalisme og innvandringsskepsis.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer