Ukategorisert

Tobakksalg til ungdom

Regjeringen vil innføre sanksjoner overfor tobakksselgerne hvis ikke bransjen selv i løpet av ett år skjerper inn praksisen omsalg av tobakk til ungdom under 18 år, melder Aftenposten.

En ting er at man ikke nødvendigvis har rett til å røyke hvor man vil. Eiendomsretten setter grenser slik at man kan beskytte seg mot at folk røyker over alt. Ikke-røykere kan la være å tillate røyking på sin eiendom.

Vi ser imidlertid en tendens til formynderpolitikk fra regjeringens side. Folk skal beskyttes mot seg selv, og da spesielt ungdom. Disse umyndiggjøres i stadig større grad. La 16 åringer få røyke som de vil!

Alle vet i dag at røyk er skadelig, at det svekker helsen og statistisk sett fører til at man dør flere år tidligere. Hvorvidt man vil røyke og ta denne sjansen, bør fullt og helt være ens egen sak, folk har rett til å leve farlig.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer