Nyheter

Krigen i Ukraina

Denne siden vil holdes fortløpende oppdatert med nyhets- og bakgrunnsartikler om krigen, kurerte utvalg fra sosiale medier og andre spesielt relevante referanser.

På Liberaleren

Nyttige eksterne kilder

I det følgende et utvalg eksterne kilder som bidrar til bedre oversikt.

Nyheter og analyser/YouTube

Nyheter og analyser fra medieorganisasjoner og interesserte amatører på YouTube.

Noen utvalgte kanaler:

Nedenfor spilleliste som oppdateres daglig med nytt materiale, blant annet fra kanalene nevnt over.

#OSINT/Twitter

Det siste fra frontlinjene fra det voksende #OSINT-miljøet på Twitter. Frikildeetterretning baserer seg på lokale innbyggere i sosiale medier, lekkede dokumenter, nyhetsartikler og alt annet man får tak i – for å skape et mest mulig oppdatert sanntidsbilde. Informasjonen er ofte fragmentert, repetetiv og usikker, men også mer oppdatert enn hva man finner i avisene.

Utvalget i listen vedlikeholdes fortløpende, og kan om ønskelig følges direkte på Twitter.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami