Ukategorisert

Liberale holdninger

Det er deilig å være liberal! Vi liberale mennesker har det til felles at vi vil tillate andre mennesker å leve sitt eget liv.

Vi har intet ønske om å være formyndere. Vi vil la folk få prøve å finne sin egen vei. Å lykkes på sin egen måte, å mislykkes på sin egen måte.

Vi respektere folks egne valg. Vi respekterer at deres veivalg får betydning for deres liv. Vi respekterer at folk har andre verdier enn oss selv.

Den sikreste måten for å leve som du vil, er å tillate andre mennesker samme rett. På den måten lever mennesker sammen til felles beste. uten at noen kan misbruke andre mennesker for egen vinnings skyld.

Det er deilig å være liberal.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer