Ukategorisert

Liberale holdninger

Det er deilig å være liberal! Vi liberale mennesker har det til felles at vi vil tillate andre mennesker å leve sitt eget liv.

Vi har intet ønske om å være formyndere. Vi vil la folk få prøve å finne sin egen vei. Å lykkes på sin egen måte, å mislykkes på sin egen måte.

Vi respektere folks egne valg. Vi respekterer at deres veivalg får betydning for deres liv. Vi respekterer at folk har andre verdier enn oss selv.

Den sikreste måten for å leve som du vil, er å tillate andre mennesker samme rett. På den måten lever mennesker sammen til felles beste. uten at noen kan misbruke andre mennesker for egen vinnings skyld.

Det er deilig å være liberal.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Hva er østerriksk økonomi?Hva er østerriksk økonomi?
    Lær hva som skiller Hayek fra Mises, den østerikske skolen fra nyklassismen.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.