Ukategorisert

Om umoralen i samfunnet

Aftenposten har et interessant oppslag om moral i dag. Utgangspunktet er at forsker Jørn Bue Olsen mener at Sporveiene og trafikketaten bidrar til å svekke moralen i samfunnet.

Han mener det er utviklet en «almenmoral» i samfunnet om at det er i orden å snike, unndra skatt eller la være å betale parkeringsbøter. Denne almenmoralen har oppstått fordi store deler av samfunnet opplever tilbudet som uakseptabelt. For eksempel at parkeringsvakter er unødig rigide, og at kollektivtilbudet er urettferdig dyrt og har dårlig service.

Han har utvilsom noen gode poenger. Tilbudet fra disse etatene er dårlig og lite effektivit og rasjonelt. Om private hadde drevet tilbudet, så ville det vært drevet på en helt annen måte. Eksempelvis ville man fått en mye bedre utnyttelse av parkeringareal i byene og mer fornuftige regler.

Dessverre så er det et problem med hans tankegang og den er svært vanlig. Den trekkes alltid frem når man snakker om lavere moral i samfunnet. Man behandler skattesnytteri og trikkesniking (pluss flere) i samme åndedrag. Dette er dessverre svært skadelig siden det er snakk om svært ulike handlinger ut fra moralske prinsipper.

Skattesnyting innebærer kun at man prøver å beholde mer av sine egne penger. Det er således svært moralske handlinger siden det bidrar til å svekke statens umoralske skattlegging av folket.

Trikkesniking på den andre siden er å unnlate å betale for et konkret tilbud som man velger å benytte seg av. Å la være betale for en tjeneste man forbruker er umoralsk, og bør således ikke sidestilles med sellvforsvar mot skattetrollet.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer