Ukategorisert

Forkastelig vedtak

Vi har tidligere skrevet om anonyme vitner, og i dag kan vi lese i Nettmagasinet at Odelstinget vedtok at anonymitet skal være lov.

Anonymitet skal tillates når det er nødvendig for vitnets sikkerhet eller sikkerheten til pårørende av vitnet. Dette er det mest totalitære lovvedtak jeg kan huske å ha sett. Hvorfor?

Fordi dette betyr at du kan risikere å bli dømt basert på et vitneutsagn, uten at du vet hvem som kommer med vitneutsagnet. Hvordan kan man avsløre løgnerske vitner når ikke den anklagede får vite hvem vitnet er? Riktignok tas det med i loven at forsvareren kan få rede på hvem vitnet er, men dette blir kun et lite plaster på amputasjonen av hovedpulsåren. Les Kafkas bok Prosessen, så får du frem essensen i lovvedtaket.

Denne loven er et resultat av at snillistiske stortingspolitikere er villig til å bruke alle midler i kampen mot kriminalitet. Om så det går med noen uskyldige i dragsuget synes mindre viktig. Det kanskje mest sentrale kjennetegnet med en rettsstat er at uskyldige mennesker ikke puttes i fengsel. Med den nye loven kan vi slå det fast uten forbehold: Norge er ikke lenger en rettsstat.

Den gang justisminister Odd Einar Dørum foreslo denne loven, oppfordret jeg Venstre til å ekskludere ham. Det ville vært en anstendig handling fra partiets side. Så kunne han ruslet inn i den totalitære stat alene. Jeg kommer til å gjøre litt resourch for å finne ut hvilke stortingsrepresentanter som stemte for anonyme vitner. De fortjener å bli hengt ut til spott og spe.

Min oppfordring til de av dere som er aktive i partipolitikken: Bekjem disse menneskene, de er enten dumme eller farlige. Eller begge deler.

Vedtaket er nemlig et glitrende eksempel på følgende: Veien til Helvete er brolagt med gode forsetter.

Mest lest

Arrangementer