Ukategorisert

Vil flere dø?

Overlege Hans Olav Fekjær ved Blå Kors Klinikken frykter at 300 flere vil dø årlige dersom alkoholen blir billigere, slik statsbudsjettet som legges fram onsdag, trolig legger opp til.

Norske og svenske forskningsrapporter konkluderer med at de avgiftsendringene som blir diskutert, vil medføre flere hundre alkoholrelaterte dødsfall, sier Fekjær til Dagsavisen.

Alkohol kan sikkert være farlig, men det er en lovlig vare. Statens avgifter på varen er helt horrible, og forslaget til statsbudsjett fra regjeringen bør inneholde endringer på dette området, men vil folk dø av lavere avgifter ? Dette er skremselspropaganda. Avholdsbevegelsen bør snart endre arbeidsform.

Overlege Hans Olav Fekjær og andre i avholdsbevegelsen har helt ville tanker om varen alkohol. De vil ha skyhøye priser, noe vi i Norge har opplevd i flere tiår. De jobber også hardt for å ikke ha varen så tilgjengelig som den burde være. Norge har et av det strengeste lovverkene og høyeste avgiftene i Europa på dette området. Vi har mye alkoholskader, smugling, hjemmebrenning og det «som verre er», har dagens politikk fungert ? Svaret er nei.

Mange nordmenn eier ikke drikkekultur. Når vi drikker, gjør vi det «ordentlig». Få blir så full som oss på fest. Dette er selvsagt farlig, jeg skal gi Fekjær rett i det, men skal vi få ned skadevirkningen av alkohol, må vi lære oss drikkekultur. For å få den, må alkoholteori og praksis liberaliseres. Da hjelper det ikke med skremselspropaganda om dødsfall, høyere avgifter eller bråk om for lett tilgjengelighet. En helt ny politikk i stortinget og alle kommunestyrene ville ha vært god medisin for å få den norske alkoholpolitikken på rett kjør.

Var det forresten noe som nevnte at alkohol er en privatsak, uansett hvor farlig det er å drikke ?

Tags:

Mest lest

Arrangementer