Ukategorisert

Bilen er en melkeku

Bilen er en melkeku for staten. Politikerne tar inn inntekter på bilen og disse brukes på andre områder i statsbudsjettet, dessverre.

Bilistene legger stadig flere avgiftskroner igjen i statskassen, mens realinvesteringene til veisektoren går ned eller stagnerer. Alt ettersom man regner. Stoltenberg-regjeringen foreslo i sitt budsjett 9,957 milliarder kroner i totalramme til Statens vegvesen, noe som var 150 millioner kroner lavere enn i fjor. Tar vi med prisøkninger, blir realnedgangen enda større. Dette er rart fordi statens inntektsgrunnlag for bilen økes med avgifter, bomstasjoner osv.

Aftenposten har i dag en glimrende artikkel om denne saken.

Bilen er en nødvendighet for mange. Derfor bør politikerne la være å straffe alle som må bruke den. Jeg har ingen forståelse for at denne delen av statsbudsjettet skal være med på å subsidiere andre områder. Det å bruke bil er dyrt nok. Subsidiering skal være unødvendig !

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer