Ukategorisert

Erling Fossen er en upopulær mann i Finnmark

Urbanisten og forfatter, Erling Fossen, er blitt en upopulær mann i Finnmark. Han tar i siste utgave av tidsskriftet Kommunal Rapport, kraftig avstand fra det såkalte folkeopprøret og fyrer opp om mytene om finnmarkingene.

Liberaleren er enig med Fossen, og har vært innom temaet flere ganger i løpet av vinteren, men bruker et mildere språkbruk om mentaliteten som råder i Finnmark.

Finnmarkingene er de i Norge som syter mest. De ønsker at fylket skal motta subsidier, skattelettelser og statlige arbeidsplasser. Det er ikke tvil at det er verdiskapning i fylket, men det er også dyrt for skattebetalerne å ha bosetning i nord fordi den er veldig desentralisert. I tillegg kommer den svært så omtalte sytingen. Finnmarkingene må ha hjelp hele tiden. Det inntrykket gis i hvert fall fra de signalene som sendes derfra.

Finnmark er mulighetenes fylke. Det er store ressurser der, flotte mennesker, masse humor, spennende klima osv. Med en total omlegging av politikken og mentaliteten kunne fylket ha blitt svært spennende. Mer liberalisme er et stikkord. Det er dumt at folket ikke tar de signalene fra Erling Fossen, det ville ha gitt en fruktbar debatt. Istedenfor skjelles han ut og regnes som selve pesten for fylket. Det hele blir liksom avvist på finnmarksvis, dessverre

Mest lest

Arrangementer