Ukategorisert

Debatt om verneplikten – ga oss tenning

I dag kom redaksjonen i Liberaleren over noen innlegg på en debattside som virkelig ga oss tenning, en skikkelig positiv opplevelse.

Debatten vi snakker om startet med en ung mann fra Fagerstrand, som offentliggjorde sitt brev til Vernepliktsverket i forbindelse med innkallelsen til sesjonen.

Mannen skriver blant annet:
–Når jeg velger å nekte hele verneplikten, inkludert sesjon og sivil verneplikt, skyldes dette mer enn mine rent pasifistiske holdninger. Jeg er ikke imot at vi, folket, skal være i stand til å forsvare oss mot overgrep, men jeg er sterkt imot den linjen Forsvaret har valgt å legge seg på. Hensikten med et Forsvar bør være å beskytte friheten vår, men dagens ordning tar den jo faktisk fra oss, jf. vernepliktsordningen. Jeg anser verneplikten som klart undertrykkende. Hvis Forsvaret virkelig ønsket å verne meg mot overgrep, burde de heller lære meg å stå imot det overgrepet mot min frihet som vernepliktsordningen representerer. Per definisjon bryter verneplikten med FNs menneskerettighetserklæring på flere punkter, jf. artikkel én om at alle har rett til frihet og artikkel fire om at ingen skal holdes i trelldom eller slaveri, ifølge brevet til Vernepliktsverket avdeling Hamar.
Selv for liberalistene i Liberalerens redaksjon vekker denne mannens brev reaksjoner. Positive reaksjoner fordi han står opp mot staten til tross for en sannsynlig dom og dermed fengselsstraff.

Mannen legger også opp til en debatt om likestilling i sitt brev til Vernepliktsverket. En modig tanke, med gode argumenter. Likevel er det vanskelig for oss å sluke argumentene. Er vi motstander av ei ordning, må denne ordningen ikke utvides for flere enn de den allerede rammer. Det er ille nok at mange unge menn innkalles til tjeneste. La oss ikke gi elskerne av verneplikten gode argumenter for også å innkalle jentene. Kampen er hard nok som den er i dag. På dette punktet har Liberaleren problemer med å ta denne mannen i forsvar, selv om argumentene kan forstås.

Det som er fascinerende med denne unge mannens brev, er kampånden for hans personlige frihet. Til tross for stor fare for fengselsstraff går han fullstendig imot staten. Det er imponerende. Liberaleren vet av erfaringen at hans kamp kommer til å bli ensom, og sannsynligvis ende med ”tap”. Det er en av de viktigste grunnene til at vi som liberalister må fortsette å kjempe imot verneplikten. Vi må i solidaritet med denne gutten og alle andre som nekter verneplikten aldri gi opp kampen mot slaveriet staten bedriver ovenfor store deler av ungdomskullene. Vi må bruke enhver anledning til å markedsføre vårt standpunkt og få politikerne til å skjønne vårt poeng. Det er meningsløst å sette folk i fengsel som tenker prinsipielt. Meningsløst er et veldig mildt ord i denne sammenhengen.

Selvsagt kunne denne mannen ha gjort som mange andre, nemlig å lurt seg unna det hele, enten ved siviltjeneste eller dimittering. Likevel har vi stor sans for ærlighet og syns faktisk at det bør belønnes. Med dagens system straffer staten de ærlige og belønner de uærlige.

Våre tanker går nå til denne mannen og hans familie. Måtte det være flere som deg. Da hadde politikerne vært tvungen til å gjøre om systemet. Ingen ville ha godtatt en stor menneskemengde i norske fengsler, som overhode ikke hadde gjort noe galt. Ikke en gang norske politikere.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer