Ukategorisert

Begrenset ytringsfrihet ?

Justisdepartementet sier at sivilarbeidere ikke har anledning til å oppfordre andre om å nekte militærtjenesten. I så fall er dette en klart begrensning på ytringsfriheten.

Det er avtroppende hovedtillitsmann for sivilarbeiderne, Terje Karlsen, som skriver dette i siste nummer av Balder.

I et møte med justisdepartementet kom denne påstanden. Riktig nok ikke skriftlig, bare muntlig.
Departementet fortalte i møtet at grunnen til dette var at sivilarbeiderne ikke kunne gå imot offisiell norsk politikk, og at norsk offisiell politikk var at Norge ønsket folk inn i militæret.
En nokså merkelig påstand, ettersom siviltjeneste er et akseptert virkemiddel for å gjennomføre verneplikten.

Terje Karlsen og hans organisasjon prøvde å få dette skriftlig fra departementet, noe de ikke fikk.

Norsk politikk inkluderer også ytringsfrihet, en frihet som alle sivilarbeidere bør kunne benytte seg av. Faktisk bør denne retten komme langt foran kravet fra justisdepartementet om å ikke ha anledning til å oppfordre andre om å nekte militærtjenesten.

Hovedtillitsmannen bør sørge for å få kravet fra justisdepartementet skriftlig. Klarer han det, har han et sikkert bevis på at Norge ikke er ”ytringsfrihetens land”, som mange politikere hevder i festtaler.

Liberaleren er motstander av verneplikten. Likevel har vi stor forståelse for at sivilarbeiderne reagerer på denne saken. En skal ikke være utelukket fra debatten om forsvaret selv om man er sivilarbeider. Det er faktisk det departementet legger opp til med sitt krav.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer