Ukategorisert

Slapp avgift – en god opplevelse

El-biler i Norge er fritatt for alle avgifter. Dermed slipper folk med slike biler å betale blant annet bomavgift.

Forledelsen opplevde en av Liberalerens skribenter å se en bil kjøre gjennom en bomstasjon uten å betale avgift. Det var en god opplevelse. Det viser også at det er mulig å redusere skattetrykket på bilen.

Så lenge det offentlige har ansvaret for veiutbygginger er det vanskelig å komme helt unna bilavgifter. Likevel er disse avgiftene blitt en melkeku for staten. Mange eksperter mener det tas inn langt mer enn det som brukes til formålet.
El-biler er fritatt for disse avgiftene. Det viser at det er mulig å la noen slippe billigere unna. En kan selvsagt mistenke staten for å innføre avgift for disse også, dersom det ble for mange El-biler. Med dagens offentlig sektor, er staten dessverre blitt avhengig av inntektene fra bilavgiftene.

Personen i El-bilen Liberaleren traff på sa at ordningen betydde mye for hans privatøkonomi. Han hadde rett og slett ikke råd til en god, litt dyr og moderne bil med alle avgiftene som finnes. Dermed falt valget på en El-bil.
Vi skjønner denne personen godt, men mener avgiftslettelsene også bør komme andre bileiere til gode. Alt i fra reduksjon av avgifter for kjøp av bil til redusert bensinavgift. Det er og blir for dumt å gjøre dette til en melkeku ettersom bilen er blitt svært viktig for folk flest.

Nå vil mange sikkert hevde at problemet med avgiftene løses dersom alle har El-bil. Ja, kanskje det, men staten skal ikke ha rett til å tvinge oss til å kjøpe en type bil dersom vi egentlig ønsker en annen ?

Det finnes også liberalister som ønsker å overføre store deler av ansvaret for samferdselspolitikken over til private. Det inkluderer også veiutbygging. Den tanken er god, men samtidig er det en god stund før vi kommer dit.
Derfor tør Liberaleren foreslå langt færre avgifter for bruk og kjøp av bil i dette landet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer