Ukategorisert

Tøv av Aftenposten

Aftenposten Aften fokuserte igår på at FrPs formann Carl I. Hagen som bystyremedlem i Oslo får utbetalt masse penger – uten å møte. Idag fortsetter morgenutgaven av avisen med å fokusere på at Hagen fikk utbetalt ca. 30000 kr for mye i 1997, og ikke utbetalte før administrasjonen opplyste om saken. Aftenposten kan ikke ha lest regelverket, og reportasjene er direkte fordummende.

I det siste har det vært mye fokus rundt politikeres lønn og frynsegoder, og i mange tilfeller har enkeltpolitikere overtådt grensen for det akseptable, og muligens også for det lovlige. Generelt har ordninger med pensjon vært gunstige, og ordningen med ventelønn vært helt uakseptabel. Og omtalen av disse forholdene øker politikerforakten hos vanlige lønns- og trygdemottagere.

Det er mulig Aftenposten har forsøkt å fortsette «gravejournalistikken» rundt politkernes lønnsforhold, men omtalen av Carl I. Hagens godtgjørelse fra Oslo bystyre er ikke imponerende. Hagen og hans medrepresentanter får ikke betalt pr. oppmøte i bystyre. De får en fast, årlig godtgjørelse for sitt bystyreverv, delt på 12 og utbetalt hver mnd. Det er egentlig så latterlig enkelt at selv Aftenpostens journalister burde forstå det.

Fra tid til annen dukker det opp innlegg i avisene fra mindre begavede personer som irriterer seg over at stortingsrepresentantene så sjelden kan observeres i selve salen under Stortingets møter. Det er altså de som fortsatt tror at en politikers viktigste oppgave er å slite møtebenkene – ikke å lese saksdokumenter, snakke med folk som berøres av folkevalgtes vedtak, informere sine velgere via media, avklare saker internt i partiene osv. osv. Liberaleren trodde tross alt ikke at også Aftenposten var blant disse uopplyste uten innsikt i folkevalgt arbeide og arbeidsformene i Stortinget og Oslo bystyre.

Men Aftenpostens reportasje om Carl I. Hagen er på samme lave nivå som avisinnleggene fra de mindre begavede. Kanskje journalisten har forlest seg på avisens leserbrevspalte?

God bedring!

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer