Ukategorisert

Endringer i Norsk landbruk `?

Landbruksminister Lars Sponheim spår endringer i landbruket. Måtte ministerens spådommer være sanne, sier vi.

Landsbruksminister Lars Sponheim sier at matprisene må ned og at Norge ikke lenger kan beskytte landbruksproduktene sine med så høye tollsatser som nå.
Om kort tid skal regjeringen forhandle med Verdens Handelsorganisasjon, og ifølge Sponheim kommer norske bønder til å merke endringene allerede i årets landbruksoppgjør.
Han sier at det i årene framover vil bli store omstillinger for norsk landbruk, melder NRK.

Denne liberaliseringen ønsker velkommen av Liberaleren. Det bør være fri flyt av varer, også landbruksprodukter. Politikerne skal ikke ha som oppgave å beskytte eget næringsliv, slik våre bønder beskyttes. Det skal sant sies at Norge ikke er det eneste landet som er proteksjonistisk. Mange andre land følger opp med blant annet tollsatser, dessverre.

Leder i Norges Bondelag, Bjarne Undheim, mener en slik omstilling vil få dramatiske konsekvenser for norsk landbruk, melder NRK.

Undheim har sannsynligvis rett. Det er på mange måter naturstridig å ”dyrke” frem landbruksprodukter i Norge på grunn av klimaet. Andre land og områder kan gjøre dette langt mer effektivt enn oss. I motsetning til lederen i Norges Bondelag, tar Liberaleren dette innover seg og krever fri flyt av varer over landegrensene. Forbrukerne vil tjene på en slik liberalisering.

Det er ikke uten grunn u-landene krever markedsadgang foran for eksempel u-hjelp.

Mest lest

Arrangementer