Ukategorisert

Monarkiets fremtid

Fredag fylte Kong Harald 66 år. Sakte, men sikkert blir også denne mannen eldre.

Liberaleren vil avvikle monarkiet. Dette er et ideologisk standpunkt. Et standpunkt som kan forsvares utfra prinsipielle argumenter.

Norge bør ha et system hvor statsoverhodet velges av folket ut fra evner, interesser og erfaring i motsetning til monarkiet hvor statsoverhodet utpekes ved fødselen. ”Makt” bør ikke gå i arv !

De siste årene har det vært en brei politisk debatt om monarkiets fremtid. Mange gode argumenter har vært brukt, både av tilhengerne, men også av oss som er motstandere av denne styreformen. Debatten har dessverre ikke ført til noe i praksis, i hvert fall foreløpig. Derfor bør både Kongen, men også politikerne øke fremdriften i dette spørsmålet.

Allerede nå bør det bestemmes en ny kurs den dagen Kong Harald bortgang blir en realitet. Mange vil si dette allerede er bestemt, fordi kronprisen overtar kronen. Det er for så vidt riktig, men vi tenkte i andre baner. Det bør ikke være en selvfølge at monarkiet fortsetter etter Kong Haralds tid. Det bør ikke være en selvfølge at kronprisen overtar kronen. Meningsmålingene som har blitt offentliggjort de siste årene underbygger vårt ønske om kursendring. Derfor bør Kongen, Kronprisen og politikerne allerede nå bestemme seg for ei folkeavstemning om fremtidig styreform i Norge. Det er naturlig at ei slik avstemning finner sted før neste ledd på stamtreet overtar makten. Derfor etterlyser Liberaleren konkrete resultater av monarki debatten som har herjet Norge de siste årene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer