Ukategorisert

Betaler gjerne mer skatt ?

Et flertall av oss skal visstnok være villig til å betale mer skatt for å bedre velferdstilbudet i kommunene. Liberaleren er ikke en del av flertallet.

Tre av fire er fornøyde med velferdstilbudet i kommunen sin, men flertallet er samtidig villige til å betale 1000 kroner mer i skatt årlig for å få et enda bedre tilbud, skriver Dagsavisen.

Dette kommer frem i en rapport fra Kommunenes Sentralforbund om kommunenes rolle i velferdspolitikken. I rapporten som legges frem torsdag, kommer det også frem bare en av ti er nokså eller svært misfornøyd med velferdstjenesten i kommunene.

Politikerne tar denne undersøkelsen til inntekt for sin egen politikk. Både kommunalministeren og Arbeiderpartiets leder slår på stortrommen for å forklare tallene basert på egen politikk, som uten tvil inneholder mål om en stor offentlig sektor.

Liberaleren tar tallene med en klype salt. For oss er fortsatt skatt tyveri. Hver eneste krone staten stjeler er ille. Hvis det hadde vært store sannheter i denne undersøkelsen, hvorfor er ”svart arbeid” utbredt ?

Tallene fra Kommunenes Sentralforbund viser også at folk flest skal være villig til å betale mer skatt dersom velferdstilbudene bedres. Mer skatt betyr en 1000-lapp ekstra i året i denne undersøkelsen. Det er naivt å tro at en slik sum vil gi politikerne økt handlefrihet. Det aller meste vil bli surret bort lenge før det kommer i produksjon i nye tjenester eller utvidelser av eksisterende. Offentlig sektor er synonymt med sløsing fordi behovet til hver enkelt av oss ikke kan bestemmes av politikerne.

Det er naivt å tro at det offentlige bruker penger på en klokere måte enn folk flest. Det offentlige bruker penger slik at flest mulig pressgrupper tilfredsstilles. Liberaleren er overbevist om at dersom folk fikk benytter sine egne penger slik de ville, så vil de bli brukt langt mer fornuftig enn i dag.

For noen av oss vil eldreomsorgen være viktig, mens andre prioriterer kultur. Det er den viktigste grunnen til at prioriteringene ikke bør ligge i folkevalgte organer.

Dessuten er det vår moralske overbevisning at folk har all rett til å beholde det de tjener, og bruke dem slik de selv finner det for godt. Derfor har Liberaleren mottoet ”Skatt er tyveri”, noe det utvilsomt er.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer