Ukategorisert

Nye svikere i Europa

Debatten om krig mot Irak raser, også i det liberalistiske miljøet. I dag gir Liberaleren en kommentar fra tidligere stortingsrepresentant, Roy N Wetterstad.

Det var lett å være imot krig i 1930-årene – og det er lett nå. Det var feil å la være å stanse en tyrannisk despot på 1930-tallet – og det er feil nå.

Tyskland har vendt seg mot USA og Storbritannia før – og de gjør det igjen. Tyskland har fått med seg andre land mot verdens fremste demokratier – og de har gjort det igjen. Tyskland og Frankrike går i bresjen for et svik mot hele den sikkerhetsplattform vi har hatt. USA og Storbritannia er blant de land som går i bresjen for det motsatte. Dette er land vi har kunnet stole på før – og vi bør gjøre det igjen.

Norge opptrer som vanlig med en viss tafatthet når det begynner å storme. Statsminister og Utenriksminister – skjerp dere, så ikke historien vil gi dere et like lite flatterende ettermele som Nygaardsvold og Koht har fått for sin unnfallenhet i utenriks- og forsvarspolitikken. Det var i grunn først når de brukte fem minutter på å bestemme seg for ikke å kapitulere for tyskerne at de viste tegn til handlekraft. Før det hadde de gjort det meste feil, og det norske nederlaget var ikke til å unngå.

1930-tallet var preget av verdenspolitiske urovarsler. Japan tok seg til rette i Øst Asia. Mussolini fremsto som aggressiv leder i Italia, og det verste faresignalet kom med Hitlers maktovertagelse i Tyskland i 1933. Verden innså faren, men grep ikke inn. Hadde de gjort det ville verdenskrigen kunne ha vært unngått. Isteden opptrådte en rekke land både passivt og naivt, og Norge var dessverre blant dem. Her sto man for en fredsoptimistisk nøytralitetslinje, og var med i Folkeforbundet hvor viktige problemer ble feiet under teppet. I dag har vi nesten en enda verre situasjon nasjonalt fordi folkemeningen er i ferd med å vende seg mot USA og deres beste allierte. Etter første verdenskrig helte tross alt opinionen mer over på vestmaktenes side. Men selv da var det mange i Norge som tvilte på hvem de skulle frykte mest. Britenes minelegging av norske farvann før okkupasjonen ble av mange tolket som en fiendtlig handling, og ikke som en hjelp til et land som selv ikke hadde forstått alvoret i situasjonen. Den gang var det dessverre også mange som hadde vanskelig for å forstå hvem som var venner og hvem som var fiender.

Kjære USA og Storbritannia – vi vet at vi har kunnet stole på dere før når andre har sviktet. Svært mange av oss nordmenn synes det er et lett valg å stole på dere også nå. Vi har land i Europa som har sviktet før, og vi skammer oss over å se at det skjer igjen!

Av tidligere stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad, Kongsberg

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer