Ukategorisert

Angrep det samiske systemet

Fremskrittspartiet gikk til angrep på særrettigheter for samer generelt og på Sametinget spesielt, da Stortinget denne uken debatterte Sametingets virksomhet i 2001.

Partiets hovedtaler, Torbjørn Andersen, brukte sterke ord og uttrykk, noe som sjokkerte medrepresentanter fra de andre partiene. For kraftige uttrykk er unødvendig i nasjonalforsamlingen, men Liberaleren er enig i kritikken Fremskrittspartiet reiser mot særrettigheter for samer og Sametinget, noe vi har vært innom i tidligere kommentarer.

Det er ikke tvil om at en del ytterliggående i det samiske miljøet ønsker en samisk stat. Derfor blir kravene etter mer rettigheter større og større. Det viser debatten om ”Retten til land og vann”, som Stortinget skal behandle senere. Er det noe vi har for mye av allerede, er det grenser. Derfor ønsker ikke Liberaleren en ny samisk stat.

Samene har ikke et sterkere krav til ressursene enn folk flest. Så lenge ressursene ikke eies av private aktører må alle behandles likt når fordelinger foretas. Det er underlig at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som krever dette klart og tydelig, med forslag om nedleggelse av Sametinget. Andre burde ha fulgt opp, og slått fast at Sametinget var et unødvendig ledd i forvaltningen. Et ledd som skal betales av deg og meg, via skatteseddelen.

Det finnes et eneste argument for å gi samene særrettigheter. Betegnelsen på dette argumentet er urbefolkning. Det er vedtatt i internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Når disse avtalene er med på å lage grobunn for ”rasisme” og eller sinne, tjener de ikke sin hensikt. Det er det som skjer når enkelte grupper får særrettigheter i forhold til alle oss andre. Derfor bør alle samiske særrettigheter fjernes øyeblikkelig. Det er synd Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som støtter et slikt krav.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer