Ukategorisert

Kortere verneplikt ?

Verneplikten kan bli satt ned til tre måneders tjeneste for vel halvparten av de vernepliktige. Et gledelig forslag, men langt fra optimalt.

Forslaget fremmes av et utvalg som ser på verneplikten. Forslaget behandles nå internt, før det legges frem for forsvarsministeren på tampen av 2003.

Hovedprinsippene er tre måneders tjeneste, men de som skal inn i internasjonal tjeneste, grensevakt, garden og andre spesielle enheter samt spesialtjenester, fortsatt skal være like lenge i tjenesten som i dag. Det er Forsvarets Forum som skriver dette.

Liberaleren tar denne nyheten som gledelig, ettersom vi er fullstendig imot verneplikten. Likevel vil utvalget at verneplikten skal bestå, riktignok med redusert tjenestetid for ganske mange. Det er også ungdommer som må tjenestegjøre like lenge som i dag. Det gjør ikke ordningen rettferdig. Det beklager vi !

De siste årene har det vært stor debatt om organiseringen av dagens forsvar. For 10 år siden var det utenkelig at noen ville gjøre noe med verneplikten. Nå kommer det jevnt og trutt forslag som går i liberal retning, selv om forslagene ennå ikke er på linje med et liberalistisk ønske. Likevel viser utviklingen at det nytter å stå for sine standpunkt, noe som gleder Liberalerens redaktør i dag.

Vi må fortsatt jobbe for å avvikle tvangsordningen som godkjenner at staten stjeler deler av livet til ungdommen. Verneplikten må bort !

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer