Ukategorisert

Nok en kuvending fra FrP

FrP sørget igår for flertall sammen med AP og SV for å tilføre Statkraft 10 milliarder kroner. Sosialistene vil køpe Hafslund, som Oslo skal selge. Men Hedstrøm avviser at dette gir høyere strømpriser. FrP har nok en gang sviktet eget program.

I Oslo skal H/KrF/V-byrådet selge kommunens aksjer i energiselskapet Hafslund. Dette får de flertall for med FrPs stemmer. Dette er i tråd med FrPs ideologi som sier at kommunene ikke bør sitte med slike eierinteresser.

Efter vinterens stømkrise har populistene hatt gode dager. Rune G., Aps sjefspopulist ville hindre ovennevnte salg, men fikk ikke støtte av FrP i bystyret.

På Stortinget, derimot. Der gikk FrP igår inn for å styrke Statkraft med 10 milliarder kroner, et forslag fra Ap og SV. Deres formål er å beholde Hafslund på norske hender. Som kjent er finske Fortum fremste kandidat til å kjøpe Oslo-aksjene i Hafslund. FrP argumenterte for å styrke Statkraft, slik at selskapet kan kjøpe seg opp ute og hjemme og dermed bli en større aktør i kraftmarkedet.

Det er blitt argumentert med at en dominerende aktør i bransjen, som Statkraft, vil gi økede priser. Dette avviser FrP. Hedstrøms argument er at prisen bestemmes av tilbud og efterspørsel. Punktum. Her er det noe han ikke har fått med seg. En dominerende aktør kan få monopolmakt (som er betraktelig mindre enn 100% av markedet), og dermed skvise mindre aktører, for så å sette opp prisene.

Dessuten er dette i strid med FrPs program. FrP ønsker ifølge inneværende periodes program å privatisere Statkraft.

Populismen rendyrkes, partiprogrammet er for spesielt interesserte. De får en stor jobb, de som skal liste opp FrPs brudd på eget program denne perioden.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer