Ukategorisert

Rusbrussalget går ned

Liberaleren kan igjen konkludere med at det ikke er automatikk mellom konsum og tilgjengelighet. Rusbrussalget har gått kraftig ned.

Ferske tall fra Bryggeri- og mineralvannforeningen og Vin- og brennevinsleverandørenes forening over leveranser til butikkene viser at salget i august er det laveste siden den alkoholholdige brusen ble sluppet i dagligvarebutikkene etter dommer i EFTA-domstolen. August-leveransene er kraftig redusert i forhold til julitallene. Ned fra 943000 liter til 572000 liter.

Det betyr at Kristelig Folkeparti har bommet radikalt på å gjøre rusbrus til en av de viktigste sakene i valgkampen. Tallene viser at rusbrusen slett ikke er et problem. Etter at nyhetsinteressen for produktene ble borte, har salget dalt som en slapp sjiraff.

Hvordan salgstallene er for alkohol har lite å si for Liberalerens syn på alkoholpolitikken. Vi ønsker mer frihet og mer konkurranse mellom de ulike aktørene som selger varene. Vi ønsker også frihet og valgmuligheter for forbrukerne. Uansett hvilken salgstall rusbrusen har, ville vi ha forsvart det allerede eksisterende butikksalget.

Disse tallene gir oss nok en gang vann på mølla i påstanden om lite sammenheng mellom konsum og tilgjengelighet. Hvis det var en sammenheng ville salget neppe ha stupt etter at nyhetens interesse var borte.

Lekkasjer fra statsbudsjettet tyder på avgiftsøkninger på rusbrusen fra 2004. Nye avgifter for å hindre salg på en vare der salgstallene er dalende er helt unødvendig. Politikerne bør prioritere andre ting enn å legge på avgiftene.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
  Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.