Ukategorisert

Kulturbudsjettet, et satsingsområde?

Alle partiene på Stortinget vil øke satsingen på kultur gjennom økte tilskudd. Unntaket er Fremskrittspartiet, som vil bevilge litt mindre.

Gårsdagens drøyt fire timer lange debatt om kulturmeldingen i Stortinget, ble blant mye annet en dragkamp om hvor stor forskjell det er på regjeringspartienes satsing på kultur sammenlignet med hva som ligger i «Kulturløftet» fra Ap., SV og Senterpartiet. De tre sistnevnte partiene har særlig markert seg med å ville trappe opp Kulturdepartementets budsjett til én prosent av det totale statsbudsjettet i løpet av ti år. Det utgjør 1,3 milliarder innen 2014, som er den tidsperioden meldingen omhandler, skriver Aftenposten.

Det viktigste med kulturpolitikken er å verne om prinsippet med toleranse og ytringsfrihet. I festtaler er de fleste politikere enig i dette, men dessverre følges det ikke alltid opp.

Kultur er et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene, behøver ikke nødvendigvis være det for en annen..

Liberalerens grunnholdning er at kulturen i første rekke skal være fri for politisk styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement. Med et slik utgangspunkt betyr økonomiske overføringer fra staten kun negative ting for kulturlivet.

Liberaleren er imot at staten skal ta penger fra skattebetalerne og gi til kulturarbeidere. Vi mener i god liberalistisk ånd at det er den som har tjent pengene som har all moralsk rett til å bruke den slik han eller hun måtte ønske.

Det er derfor enkelt å konkludere med at et liberalistisk standpunkt innen kulturpolitikken skiller seg drastisk ut fra det alle partiene på Stortinget mener. Det er forskjell på stortingspolitikerne innen kulturpolitikken, men de forskjellene er små. I bunn og grunn er alle løsningene fra de etablerte politiske partiene like dårlige.

Vi ønsker et fritt og uavhengig kulturliv!

Tags:

Mest lest

Arrangementer