Ukategorisert

Kina henretter flest

Kina, Iran, USA og Vietnam topper listen over land som henrettet flest fanger i 2003, viser tall fra Amnesty International.

Til tross for at over halvparten av landene i verden har avskaffet dødsstraff, ble minst 1146 mennesker henrettet i fjor i 28 land. I tillegg ble 2756 mennesker dømt til døden i 63 land, viser statistikken fra Amnesty International.

Noen få land sto for de aller fleste henrettelsene i 2003, med Kina i en klasse for seg. Myndighetene i Beijing oppgir ikke hvor mange som henrettes, men dokumentasjonen Amnesty sitter på viser at minst 726 mennesker ble henrettet i Kina i 2003. Et uhyggelig høyt tall, som sannsynligvis er satt for lavt fordi det er vanskelig å få dokumentert alle henrettelsene på en god måte.

Rapporten viser også 108 henrettelser i Iran, 65 i USA og 64 henrettelser i Vietnam.

Det er ut fra et liberalistisk ståsted umulig å forsvare dødsstraff. Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om at denne straffereaksjonen ikke skal innføres i Norge.

Norske myndigheter, EU og andre som tar avstand fra dødsstraff bør legge politisk press på de landene som praktiserer denne straffereaksjonen. Det er uvesentlig om landet heter Kina eller USA. Dødsstraff er like ille uansett hvor i verden det skjer!

Mest lest

Arrangementer