Ukategorisert

Skatt er tyveri!

I anledning innleveringen av selvangivelsen er det på sin plass at i det minste en avis forteller klart og tydelig hva skatt egentlig er. Liberaleren tør der andre tier.

Det går selvsagt an å anlegge en språklig detaljdebatt om hvorvidt skatt er tyveri, væpnet ran, utpressing, svindel eller utbytting. Liberaleren overlater sådan fingerspitzgefühl til den enkelte leser i denne omgangen.

La oss anta følgende situasjon: Vi avtaler at jeg skal gjøre en dagsjobb for deg mot at jeg får 1500 kr for jobben. Vi stoppes av en mann med revolver som forteller oss at han skal ha halvparten av pengene, hvis ikke…

Er det noen tvil om at dette er et tyveri? Selvsagt ikke. Og det er nesten nøyaktig det samme som skjer gjennom skattlegging. En parasittisk tredjepart – staten – stjeler sin del av det som skapes.

Nå vil noen innvende at situasjonen ikke er helt lik, og du har rett. Det er forskjeller. Staten stjeler mer enn halvparten. Staten gjør ikke jobben selv, men tvinger deg og arbeidsgiveren til selv å levere pengene. I tillegg så kommer Høybråthen og plager deg etter at pengene er i statskassa.

Det er på tide med et skatteopprør. Dessverre så har de kriminelle – enten de jobber i storting, regjering eller på ligningskontoret – beskyttet seg mot slike opprør. Jeg gjorde meg ekstra flid med selvangivelsen min i dag i visshet om at denne artikkelen kan medføre ekstra problemer hvis ligningsmyndighetene finner ut av det. De liker vel heller ikke sine fiender. De kan ikke ta meg for noe, det har jeg sørget for. Jeg er vel i tillegg også landets fattigste liberalist?

Jeg kjenner imidlertid mange selvstendig næringsdrivende som er livredde for å kritisere skattene i frykt for forfølgelse. Selv om de ikke har gjort noe galt, er det jo et mareritt å ha kontoret sitt – inkl. pc og arkiver – beslaglagt i månedsvis. Dessuten er du ikke uskyldig, skattelover er jo så komplekse at det er nesten umulig å la være å gjøre feil, og når alle er skyldige, kan jo den enkelte forfølges. Lovverket er innordnet slik at konsekvensene blir enorme dersom man tas i skattesnytteri. Skjenkebevillinger ligger f.eks. tynt an.

Hva kan man gjøre? For det første kan du si ifra høyt og tydelig om at skatt er tyveri og umoralsk. Der du jobber. Der du bor. Du kan i tillegg støtte organisasjoner som jobber mot skatt (eller for mindre skatt). Du kan anvende svart arbeidskraft så ofte anledningen byr seg. Du kan smugle så mye øl, vin og sigaretter som mulig. Du kan etablere bedrifter i utenlandske skatteparadis.

Du kan i tillegg ta kontakt med undertegnede som går med småplaner om å danne et nettverk med tanke på fremtidig skatteopprør. En eller gang vil jeg føle at tiden er taktisk klar for å brenne selvangivelsen i stedet å levere den. Når dette skjer, vil jeg ha med flest mulig mennesker på kampen mot organisert kriminalitet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer