Ukategorisert

Foreslår kutt i pressestøtten

Regjeringen foreslår kutt i pressestøtten på nesten 12 millioner kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Et kutt Liberaleren støtter, men som dessverre ikke er prinsipielt begrunnet fra regjeringen.

I går ble regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett lagt fram. Der foreslår kulturminister Valgerd Svarstad Haugland å kutte produksjonstilskuddet til avisene med 11,8 millioner kroner, skriver Dagsavisen.

Egentlig er dette et gledelig og godt forslag. Dessverre er argumentasjonen fra kulturministeren svært spinkel når hun prøver å forklare kuttet. Pressestøtten kuttes fordi departementet hadde få andre muligheter., i følge statsråden. Pressestøtten ble valgt fordi store deler av kulturbudsjettet er bundet opp i utgifter regjeringen juridisk sett ikke har lov å redusere. Ingen nye standpunkter er tatt. Regjeringen har dessverre ikke endret syn på pressestøtten. Liberaleren sier dessverre fordi denne støtten er subsidiering finansiert av skattebetalerne.

Skattebetalernes penger skal ikke brukes til å subsidiere et næringsliv som skal klare seg på egen hånd. Med slike støtteordninger er det vanskelig å redusere skatter og avgifter. Vi er også skeptisk til konkurransevridningen denne ordningen gir. Pressestøtten gir ulike konkurransevilkår mellom for eksempel lokalradiobransjen og lokalaviser. Vilkår som hemmer den frie konkurransen.

Forslaget om kutt i pressestøtten er gledelig. Argumentasjonen som brukes for å forsvare kuttet er deprimerende. En litt mer offensiv og prinsipiell tenkende kulturministeren kan umulig skade, kan det vel?

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer