Ukategorisert

Kandidaten. Idag: Rut A. Olsen

Kandidaten er et kort intervju med en person som stiller opp som stortingskandidat.

Dagens gjest heter Rut A. Olsen. Hun er leder av Kystpartiet i Finnmark og partiets 1. kandidat ved stortingsvalget i Norges nordligste fylke. Rut Olsen er en særdeles aktiv politiker i leserbrevspaltene til nordnorske aviser.

Hva vil du gjøre med datalagringsdirektivet som stortingsrepresentant?
–Dette vil Kystpartiet garantert jobbe mot. Dette blir en viktig kampsak for oss, sier Rut Olsen.

Hvilke skatter vil du redusere eller avskaffe?
–Arveavgiften skal avskaffes slik at arvinger har råd til å overta familieeiendommer, familiebedrifter og foretak. Eiendomsskatten for privatfolk og næringsliv skal avskaffes og eventuelt erstattes med inntektsbasert skatt slik at kommunene får dekket opp for potensielt inntektstap. Eiendomsskatt for verker og bruk vil vi beholde, sier Olsen.

For eller imot den nye ekteskapsloven?
–Kystpartiet stiller seg ikke bak den nye ekteskapsloven. Vi hadde en partnerskapslov som ivaretok arverettslige og juridiske hensyn for de homofile, sier Olsen.

Går du inn for kjønnsnøytral verneplikt?
–Kystpartiet ønsker et styrket forsvar, men har ikke programfestet kjønnsnøytral verneplikt. Jenter kan i dag verve seg frivillig til Forsvaret, noe vi støtter, sier Olsen.

Er det noen du heller ser innvalgt fremfor deg selv?
–Det måtte i så fall være andre kandidater fra Kystpartiet, sier Olsen.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du blir valgt inn på Stortinget?
–Norge trenger nye koster som tør tale for befolkningen. Kystpartiet er en nytt sentrumsparti, og et trygt alternativ, i motsetning til Fremskrittspartiet, sier Olsen.

Hva gjør du valgnatta?
–Jeg feirer forhåpentligvis at Kystpartiet igjen er representert på Stortinget, avslutter Rut A. Olsen.

Liberaleren presenterer en ny kandidat på mandag klokken 08:00.

Tags:

,

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer