Ukategorisert

Foreslår Arild Knutsen til Amnestyprisen 2010

Arild Knutsen, lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk, er foreslått til Amnestyprisen 2010.

Prisen deles ut på landsmøtet i oktober. Det er sjette året på rad Amnesty deler ut prisen til en kandidat som gjennom sitt arbeid har bidratt til å opplyse eller skape bred debatt om menneskerettighetsspørsmål, eller har oppnådd resultater i form av bedre beskyttelse og bedre rettigheter for enkeltpersoner eller en gruppe mennesker.

Ett av forslagene som Amnesty International Norge har fått inn, er på Arild Knutsen.

Bakgrunnen for forslaget
Bakgrunnen for forslaget er at i internasjonal sammenheng er Norge kommet uhyre kort hva gjelder bevisstheten rundt menneskerettigheter. Man anser dette som et utenrikspolitisk anliggende, hvilket bidrar til å skygge for tilfellene av krenkelse innenfor vårt eget land, ifølge Gro Hillestad Thune, tidligere dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Når det snakkes om menneskerettigheter i Norge, er det som oftest i forbindelse med utenrikspolitikk.

Likevel finnes det over 12000 sprøytenarkomane i Norge. De utgjør en av de desidert svakeste gruppene i samfunnet. En gruppe som marginaliseres og ignoreres av mange, og som myndighetene betrakter som et forstyrrende ordensproblem. En gruppe som ikke er sterke nok til å organisere seg og tale sin egen sak. En gruppe som daglig blir utsatt for omfattende brudd på menneskerettighetene. Dette gjelder i særdeleshet retten til liv og retten til helse, men ikke minst også retten til et verdig liv.

Grunnen til disse omfattende bruddene på menneskerettighetene er først og fremst ikke mangel på ressurser, men en feilslått politikk hvor helseproblemer kriminaliseres istedenfor å behandles. Behandlingsinstitusjonene har ingen direkte sammenheng mellom hverandre, noe som innebærer at pasientene må stå mange måneder i kø til behandlingsplass etter akuttavrusning. Tilbakefallet er derfor stort. Mangelen på tilstrekkelig politisk vilje innebærer brudd på ovennevnte menneskerettigheter og grunnleggende menneskelig verdighet.

Myndighetene begynte sommeren 2010 en ny praksis ved å bortvise hjelpeorganisasjoner fra «Plata» i Oslo sentrum. Begrunnelsen var at disse frivillige delte ut rene sprøyter, sterilt vann og sårrens til de rusavhengige for å redusere skadene ved misbruket. Politiet var av den oppfatning at dette oppfordret til kriminelle handlinger. Myndighetenes praksis gjør vondt verre, og vil føre til større spredning av sykdommer som HIV og Hepatit, som igjen vil føre til ytterligere tap av liv.

Arild Knutsen har selv bakgrunn som rusmisbruker og kjenner miljøet godt. Dette gir ham ekstra tyngde og troverdighet til å tale rusmisbrukernes sak. Han arbeider utrettelig både ute på gata med å dele ut rene sprøyter, sårrens og mat, samtidig som han deltar med innlegg og kronikker i den offentlige debatten.

(Kilde: Facebook-siden Arild Knutsen bør vinne Amnestyprisen 2010)

Mest lest

Arrangementer