Ukategorisert

Alkoblogging er forbudt, Ida Wulff!

Avholdsorganisasjonen Juvente er i harnisk fordi noen av Norges mest leste bloggere har skrevet om alkohol. Det er jo lovbrudd, må vite.

Liberalerens lesere vet at jeg mener det finnes lover man ikke trenger å overholde. Lover som begrenser min frihet, uten at det finnes noe offer dersom jeg bryter disse lovene. Jeg har skrevet om sivil ulydighet tidligere. Temaet er igjen aktuelt.

NRK meldte idag tidlig at flere av Norges mest leste bloggere, deriblant Ida Wulff, har fått tilsendt vin. Derefter har de blogget om dette. Noen av dem har også hatt konkurranser med alkohol som premie.

NRK skriver: «Det var i juli og august at bloggerne Annette Haga og Caroline Berg Eriksen kåret «Årets Bloggboble». Tre musserende viner ble testet og vurdert, og de valgte ut en vinner. Ida Wulff la kun ut bilde av flaskene hun fikk.»

Det har tidligere vært debatter om hvor bevisste disse mest leste bloggerne er om hvor stor påvirkningskraft de har, og om de klarer å skjelne mellom å blogge om et tema, og produktplassering med omtale. Vinomtalen må anses å havne i sistnevnte kategori.

Om bloggerne ikke visste at slik omtale er forbudt, eller om de gav blaffen i det, er ikke godt å vite. Uansett hva de sier i eftertid. Ida Wulff var ihvertfall i såpass tvil at hun ikke laget noen konkurranse.

Forbudt å reklamere
for alkohol, skriver NRK: «Det er tillatt for uavhengige medier å skrive om og vurdere alkoholprodukter, men reglene er strenge. Det skal skje på initiativ fra media, og det skal ikke være påvirket eller finansiert av bransjen. Det er bare lov å ta imot produkter og skrive om dem hvis man selv har tatt kontakt først.»

Alkoholbransjen har altså ikke lov til selv å ta initiativ til omtale. Og som du vil se av nedenstående er det nettopp initiativ fra bransjen som var årsak til bloggeromtalen.

Men her går det nok en tynn grense. For hva med medieomtale av nyheter på Vinmonopolet? En statseiet bedrift, som også har sine nye varer de for omtale av i media.

Bevisst utfordring av loven
Vinimportøren, via sitt kommunikasjonsbyrå Släger var ihvertfall bevisste på hva de ville, ifølge NRK: «I samarbeid med en av våre vinkunder planlegger vi en sommeraktivitet, hvor vi ønsker å utfordre noen utvalgte norske bloggere til å kåre årets BloggBoble. Det er 3 populære, musserende viner som skal i ilden, hvorav én skal gå av med seieren. Tidligere i vår hadde vi et pressearrangement med musserende vin og bobler i alle varianter, med stor suksess. Nå ønsker vi å få bloggernes mening om hvilken musserende vin som vil slå best an i sommervarmen!»

En vanlig vare
er hva Liberaleren betrakter alkohol som. At bloggere og andre ikke skal kunne skrive om alkohol, er brudd på ytringsfriheten. Det kan ikke være opp til staten å bestemme hvilke produkter og tjenester media skal omtale.

Om omtalen skjer som følge av produktplassering er irrelevant. Derimot kan det diskuteres om de medier som omtaler produkter bør opplyse om hvilke interesser de selv har av omtalen. Men det må være opp til den enkelte blogger eller redaksjon å vurdere.

Igjen blir vi påminnet om hvor viktig det er å ha kritisk sans til det man leser. Man bør tenke over om det finnes alternative kilder for informasjonen, og om det foreligger noen baktanker med medieomtalen.

Liberaleren anser blogging om alkoholholdige produkter som helt iorden. Men i det sosialdemokratiske tante Sofie-samfunnet er det naturligvis ikke så enkelt.

36 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
George
11 years ago

Det eneste fornuftige her er at det skal være forbudt å sende alkohol til noen i den hensikt om å få dem til å omtale det. Vinimportøren må ev ta støtet her, ikke en som bruker ytringsfriheten.

Morten
Morten
11 years ago

Kan hun ikke bare si hun kjøpte flaskene da? Det ville jeg gjort. Og da er det helt lovlig.

Morten
Morten
11 years ago

For øvrig hadde det vært ennå råere om disse jentene hadde en test av marihuana-strains 🙂

bigboyen
bigboyen
11 years ago

Jeg foreslår at liberaleren.no lager en alkoholspalte der de ber om innspill både fra vanlige folk, eksperter og bransjefolk om de beste alkoholholdige drikkene. Så får vi se om Juvente sender politiet på dere – for det her er sikkert en sak som politiet syns er viktig å prioritere i stede innbrudd, telefonterror, og hverdagsvold.

Weedar
Weedar
11 years ago

Og hva om de blogger fra utlandet? Da kan de vel kline opp bannere for deilig alkohol med lenker til Vinmonopolets smakfulle produkter så mye de vil? Norske myndigheter har vel ingenting med om en norsk blogger reklamerer for alkohol på en utenlandsk server som f. eks. blogger.com? 🙂

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
11 years ago

Weedar: Da et skjenkested her i Ålesund kom i skade for å nevne en alkoholholdig drikk på FaceBook-siden sin, var iallefall kommunen lynraskt ute med sabelrasling.

Om saken ville stått seg gjennom rettsapparatet er en annen sak – men i og med at kommunen kan inndra skjenkebevillingen på dagen, ville kommunen nok ha et konkursbo som motpart lenge før saken kom opp…

Bjørn Magne Solvik
Editor
11 years ago

Det er ulovlig med alkoholreklame i Norge, enkelt og greit. Alle som utfordrer forbudet vil tape, men det kan likevel være verdt å utfordre politikerne. Vi på Liberaleren har aldri utfordrer dette forbudet, fordi vi ikke har reklamer på nettstedet. Den dagen vi ønsker å tjene penger, kan det være at vi er tøffe nok selv om det medfører sanksjoner. http://www.lovdata.no/all/tl-19890602-027-013.html Et unntak er statens eget selskap, SAS, som fikk dispensasjon til å ha magasinet Scanorama i stolryggen på SAS-fly i innenriksfart. https://www.liberaleren.no/2007/05/21/staten-tillater-alkoholreklame/#more-3072 Det som er tillatt, er informasjon om bevilling. For eksempel skjenking til klokken 03:00 uten at produkter… Read more »

Kjetilt
Kjetilt
11 years ago

Jaaaaaaaaaaa (humre) det e bra at sjølv dei raudgrøne vel å følgja KrF sine verdiar i denna saka og held på det gode forbodet mot alkoholreklame og den strenge tolkinga av det. Dersom me gjer som dei onde liberalistane vil, så vil talet på alkoholskader auka til mesteparten av befolkinga sånn som det er i detta syndige EU, der dei døyr som fluger av alkoholisme, det e sikkert ôg, det.

Geir
Geir
11 years ago

Folkeaksjonen for pilsen ble i 1972 anmeldt for brudd på reklameforbudet etter å ha kjørt helsider med «Pils er kultur». Saken ble henlagt fordi intet straffbart forhold hadde funnet sted: politisk reklame av denn typen er tillatt.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3254584.ece

Vinkelskrivaren
Vinkelskrivaren
11 years ago

Som konservativ pragmatikar lever eg godt med forbodet mot alkoholreklame. Alkohol er ikkje ei vanleg vare. Det er altfor mange som brukar alkohol på ein måte som får negative konsekvensar for andre. Reklame vil auka forbruket og også auka dei negative følgjene. Eg brukar alkohol sjølv, og er villig til å ta byrden av at det er litt tyngre å skaffa informasjon om forskjellige alkoholprodukt, når eg veit at dette er med og reduserer negative følgjer av alkjohol. Det ser ut til at liberalarar ikkje er villige til å ofra noko for å redda ei svak sjel. Dersom Liberaleren er… Read more »

Geir
Geir
11 years ago

Joda, men å forby vinspalter eller blogging om alkohol eller marihuana ville vært et grovt brudd på ytringsfriheten.

Pleym
Pleym
11 years ago

Vinkelskriver, det finnes noe som heter forbrytelse uten offer. Forbudet mot å omtale alkohol er en slik forbrytelse.

Slike forbud er unødvendige, og tar ressurser politiet og rettsvesenet kunne brukt på å efterforske og straffe forbrytelser som faktisk har ofre.

Geir
Geir
11 years ago

Pleym: det er ikke forbudt å omtale alkohol. Det er forbudt med reklame betalt av de som selger disse produktene. Det er sant at det har kommet en del anmeldelser mot de som har omtalt alkohol – men disse blir alltid henlagt.

Bjørn Magne Solvik
Editor
11 years ago

Geir, det er ulovlig å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. Det betyr, slik jeg tolker loven, at en blogger ikke kan motta alkoholholdige drikk for så å skrive om det på bloggen sin. På denne måten er det ulovlig å omtale alkohol.

Årsaken til at for eksempel vinspaltene i avisene får fortsette, er at de ikke mottar produkter fra for eksempel Vinmonopolet. Dermed unngår avisene dette forbudet.

Alkoholloven er svært detaljert og ekstrem restriktiv. Tiden er overmoden for en liberalisering.

Pleym
Pleym
11 years ago

I de medieoppslagene som har vært om dette henvises det til at hvis bransjen selv initierer omtale, ved f.eks å gi bort alkoholholdige varer i bytte mot omtale, så er det forbudt.

Konkurranser der alkohol er premie er også forbudt. I dette tilfellet kan altså to av de tre bloggerne rammes av begge bestemmelser.

Geir
Geir
11 years ago

Det er jeg klar over, men er det virkelig blogger som har gjort noe galt, eller er det de som gir bloggeren drikkevarene?

Vinkelskrivar
Vinkelskrivar
11 years ago

Pleym. Det fins alltid eit offer. Marknadsføring virkar (elles ville ingen drive med det). Marknadsføring av alkohol fører til større forbruk av alkohol. Større forbruk av alkohol fører til større skader. Offeret for å bryta reklameforbodet er dei som blir skada som følgje av uvettig omgang med alkohol. Mi tilnærming til dette er at det er viktigare å redusera desse skadene enn at alkoholindustrien skal få reklamera fritt for sine produkt. For deg er det viktigare at alkoholindustrien får reklamera fritt. At følgjene er auka alkoholskader er eit akseptabelt offer i eit liberalt samfunn. Derfor ønskjer eg heller eit konservativt… Read more »

Vinkelskrivaren
Vinkelskrivaren
11 years ago

Pleym: Du framstår med ein totalitær liberalisme. Det er ingen samfunn som tillet at folk må ta eit absolutt ansvar for eigne handlingar. Totalitære livssyn er fine i teorien men i møte med den verkelege verda vert kostnadene alt for store. Dei kostnadene er ikkje eg villige til å ta. Dersom eg, klink edru, vel å gå i risikable gater i Oslo ei laurdagsnatt, vel medviten om risikoen, skal eg då måtta betala dei skadene eg vert påført av ein rusa mann, eventuelt måtta gå til erstatningssøksmål mot mannen for så å enda opp med null i erstatning avdi han… Read more »

Morten
Morten
11 years ago

Selv om jeg ikke er enig med Pleym i at vi ikke skal hjelpe de som får helseskader av tobakk, alkohol og rusmidler – så mener jeg krigen mot narkotika er livsfarlig, og at den har skapt sitasjonen vi har i dag. Dersom vi aldri hadde hausset opp om «narkotika» og gjort enkelte legemidler ulovlige, tror jeg langt færre hadde begynt å bruke dem på denne måten. Man hadde aldri hatt det profittmotivet som i dag driver kriminelle. Man hadde hatt helt andre muligheter til å hjelpe mennesker. Det er derfor jeg mener at all narkotika burde legaliseres umiddelbart, og… Read more »

SKA
SKA
11 years ago

Pleym: Det er vitenskapelig bevist opp og i mente at alkohol betraktelig øker risikoen for aggressiv adferd, adferd som kan resultere i materielle skader, skade på totalt utenforstående mennesker eller i verste fall drap (f.eks «fyllekjøring»). Du kan ikke sitte og sammenligne alkoholbruk på lik linje med konsum av usunn mat, det er et intellektuellt feilgrep. Og la meg være så frekk og påstå at hvis en av dine nærmeste blir påkjørt og drept av en bilfører som har drukket, så kommer du neppe til å trekke på skuldrene under begravelsen og si «Det var jo bilføreren som vurderte konsekvensene… Read more »

Vinkelskrivaren
Vinkelskrivaren
11 years ago

Pleym: Køyring i ruspåverka tilstand bør også bli lovleg. Eg bør vel sjølv ha retten til å vurdera når eg er for full til å køyra bil. Motstykket til denne fridomen er at eg får ta ansvar for dei skadene som måtte oppstå. Kanskje fins det også eit forsikringsselskap, mot ein klekkeleg premie, som er villig til å forsikra fyllekøyringa mi. Eller?

Vinkelskrivaren
Vinkelskrivaren
11 years ago

Men Pleym, bør køyring i ruspåverka tilstand bli lovleg? Etter tre-fire pils har eg framleis nok dømmekraft til å vita om risikoen ved køyringa, og difor også vera klar over kva ansvar eg tar på meg ved å ta ein tur med bilen. I eit liberalt samfunn bør vel det aksepterast?

Morten
Morten
11 years ago

Det er merkelig at legaliseringsbevegelsen ikke har mer gjenklang i høyrefløyen. Venstre og Arbeiderpartiet har begynt å innse at vi trenger en mykere narkotikapolitikk – men Høyre og FrP henger fortsatt igjen i sin mer og mer utdaterte nulltoleranse.

Argumenter som at et lovlig, om enn regulert marked og en mer human narkotikapolitikk ville vært langt billigere og gitt mindre kriminalitet burde da resonnere hos FrP og Høyre?

Morten
Morten
11 years ago

Og alt dette har gått i glemmeboken nå? Triste greier!

…men slik jeg forstår det var Carl I. Hagen en av de som stemte for heroinassistert behandling i Stoltenberg-utvalget, i motsetning til sin kollega i Høyre. Og han har uttalt seg positivt til legalisering før også. Hadde vært bra om noen av de som har leflet med tanken på legalisering nå kommer med noen kraftige skyts til resten av partiet i lys av den internasjonale trenden mot liberalisering som har pågått siden sommeren 2009.

Hans-Gunnar Skarstei
11 years ago

Bare en korreksjon, til en ellers artig og spennende side. Den er helt sikkert flittig brukt og derfor synes jeg det er dumt med faktafeil. Jeg var daglig leder i norgeshistoriens største alkoholpolitiske organisasjon, de 9 månedene det tok oss å få et statssekretærutvalg å trekke forslaget om å fjerne pilsen i Norge. Slik de hadde gjort med mellanølet i Sverige. Dette skulle være et effektivt tiltak for å stanse fylla, mente arbeiderpartiet og Krf. Dette skjedde i 1979! Dermed blir det altså litt corny, når dette står å lese i deres artikkel: Folkeaksjonen for pilsen ble i 1972 anmeldt… Read more »

Fra arkivet