Ukategorisert

Tien an men-aktivisten Liu Xiaobo vant fredsprisen!

Det er sterkt gledelig at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo vant Nobels fredspris for 2010. Liu Xiaobo ble 25.desember 2009 dømt til 11 års fengsel. Han står bak oppropet Charta 2008, der det kreves demokratiske reformer i kommunistdiktaturet China.

Oppdatert: China raser mot prisen, skriver VG.

Det er blitt kalt norsk UDs verste mareritt at en kinesisk dissident skulle vinne Nobels fredspris, rett før Folkerepublikken China skulle inngå en frihandelsavtale med Norge – som det første land i Europa. Nå har det heldigvis blitt virkelighet.

Les Nobelkomiteens begrunnelse her. Les mer om selve fredsprisen her.

Som liberalister er vi tilhengere av frihandel, og mener som Frederic Bastiat at de er bedre at menneske og varer krysser grenser, enn at soldater gjør det. Men individuelle rettigheter er grunnlaget for et fritt samfunn. I Folkerepublikken China er individet underordnet staten og Kommunistpartiet.

Den kinesiske økonomien har vokst kraftig, og Folkerepublikken China understøtter nå diktaturer i Asia (Burma) og Afrika med penger og arbeidskraft. Makthaverne i disse landene tar imot, fordi det (naturligvis) ikke følger med noe krav om menneskerettigheter med hjelpen fra China.

Selv om vi er for frihandel er det grunn til å være skeptisk til en slik avtale med China. Grunnen er at ulike instanser i det statlige undertrykkelsesapparatet, som den kinesiske hæren, driver med mye forretningsvirksomhet. Individenes rettigheter til f.eks å organisere seg i fagforeninger er undertrykket, i tillegg til øvrige rettigheter som personlig frihet, ytringsfrihet, religionsfrihet etc.

Hvis Norge inngår en frihandelsavtale med China vil norske firmaer og norske forbrukere risikere å bidra til at individuelle rettigheter i landet fortsatt blir undertrykket.

Liu Xiaobo deltok i studentprotestene på Tien an men i 1989, som ble knust av Kommunistpartiet og hæren. Siden har økonomien vokst omtrent til himmels, mens undertrykkelsen fortsetter for fullt. Alle forsøk på å kreve f.eks ytringsfrihet og politiske reformer blir slått hardt ned på. Men å fortsette å heve folks levestandard men samtidig undertrykke deres rett til å velge hvordan de skal leve sitt liv og retten til å velge sine ledere, vil i lengden være umulig.

Det er veldig positivt at en med bakgrunn fra både Tien an men-protestene og den efterfølgende reformbevegelsen i China mottar fredsprisen. Det viser at Nobelkomiteen trekker linjene i reformarbeidet fra 2008 og bakover til 1989.

At Nobels fredspris går til en demokratiaktivist er i tråd med Nobels testamente. Under Kommunistpartiets ledelse fremmer dagens regime i China en aggressiv miltaristisk politikk som bidrar til øket spenning både i Asia og i verden, og som også bidrar til å undertrykke mennesker langt utenfor Chinas grenser.

Mest sannsynlig vil Liu Xiabos stol i Oslo rådhus stå tom 10.desember, og det har ikke skjedd siden tildelingen i 1991. Trolig vil han ikke bli informert om at han har vunnet prisen. Allerede nå skal CNNs sendinger til China være blokkert. Hans kone sitter i praksis i husarrest idag. Undertrykkelsesapparatet er i kontinuerlig virksomhet.

Folkerepublikken Chinas reaksjon vil være forutsigbar: Tildelingen er en innblanding i landets indre anliggender. Regimet anerkjenner ikke at individuelle rettigheter står over ethvert lands valg av styresett. Eksperter venter ifølge Dagbladet en turbulent tid fremover. Man trenger ikke være ekspert for å ane hvordan dikaturet kommer til å reagere. Amnesty sier at dette vil vekke raseri i China. Noen vil mene at fredsprisen til kinesiske dissidenter vil virke mot sin hensikt.

Liberaleren gratulerer Liu Xiaobo med Nobels fredspris 2010!

Aftenposten om fredsprisen
VG om fredsprisen
Dagbladet om fredsprisen
Dagsavisen om fredsprisen
TV2 Nyhetene om fredsprisen
Nettavisen om fredsprisen
Bergens Tidende om fredsprisen

Ikke alle klarer å glede seg over at en verdig vinner vant, selv om ikke deres kandidat vant.
Fredrik S. Heffermehl er også kritisk til tildelingen

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lurifaks
Lurifaks
11 years ago

Å omtale Kina som et kommunistland er bare tull. Det finnes vel flere kommunister i det norske arbeiderpartiet enn det finnes i Kina. I Kina finnes det ekstrem fattigdom som går hånd i hånd med ekstrem personlig rikdom. Som så mange andre land i verden stikker pamper og forretningsfolk av med verdiene, mens de arbeidende og bøndene lever på minimum eksistensgrunnlag. Det eneste det kinesiske folket har av offentlige goder er resultatet av at eksportindustrien blomstrer. De siste årene har ufattelige 400 millioner mennesker hevet seg over ekstremfattigdomgrensen ved at de har fått lønnet arbeid. Pensjonrettigheter finnes ikke. De eldre… Read more »

Konrad
11 years ago

Om man kaller Kina (China) kommunistisk, leninistisk eller noe annet, så er det vel ingen tvil om at Kina er autoritært og partiet tolerer naturligvis ingen utfordring til sitt maktmonopol.

Kina har relativt stor frihet på det rent økonomiske området, og landet opplever mange av kapitalismens verste sider (ekstrem ulikhet, rovdrift på naturressurser, forurensing, brutalt arbeidsliv etc) uten at de nyter godt av det liberale demokratis gode sider (rettssikkerhet, beskyttelse av privat eiendom, ytringsfrihet etc).

JS.
JS.
11 years ago

Så i følge Konrad er det en av kapitalismens verste sider å løfte millioner av mennsker ut av fattigdom, og øke deres levestandard. Siden forskjellene øker av det (mange får det bedre, noen blir desverre igjen) er det jo automatisk negativt. Jaja, han om det.

JS.
JS.
11 years ago

Jeg glemte å legge til; Kina var ikke akkurat et foregangsland hva gjelder økologi før de økonomiske reformene kom.

Å skylde på kapitalismen når det gjelder miljøproblemer er uærlig, har du sett de enorme miljødleggelsene i Soviet og resten av Øst Europa etter kommunisttiden?

Konrad
11 years ago

Vel, jeg har ikke sagt noe galt om at Kinas kapitalisme løfter millioner ut av fattigdom, tvertimot.

Og som Pleym påpeker: Uten demokrati, rettssikkerhet og good governance har ikke Kina et skikkelig system for å takle problemene. Rettnok tillater kommunistpartiet (såvidt jeg har forstått) nå «teknisk» kritikk, f.eks. kritikk av konkrete, lokale problemer (herunder kritikk av lokale småbyråkrater), men de vil slett ikke tillate noe som utfordrer partiet eller landets enhet – derfor er reaksjonene så sterke.

Kjetil
Kjetil
11 years ago

For første gang på en del år står det faktisk respekt av det Nobelkomiteen har gjort i år. All ære der. Fint at det på denne måten rettes kontinuerlig søkelys på tingenes tilstand i Kina. En ting er jo at det er blitt friere i økonomisk sammenheng, men det hjelper lite på sikt dersom grunnleggende menneskerettigheter som organisasjons-, ytrings- og religionsfrihet fortsatt undertrykkes, som Pleym poengterer i denne meget gode artikkelen.

Baelet
Baelet
11 years ago

Jeg kan ikke huske sist det var en seriøs vinner av Nobelprisen. Det har vært thorbjørnprisvinnere så lenge jeg kan huske. Helt siden de begynte å dele ut prisen til rasisten og hat-talsmannen Elie Wiesel. Hele prisen handler om at noen sneversynte, provinsielle norske ekspolitikere har lyst å bli fotografert sammen med den og den kjendisen. Fred bryr de seg ikke om. Nå har de valgt en prisvinner som neppe kan komme og motta prisen. Så dette er nye toner (fra Jagland hadde jeg mest ventet at han ville gi prisen til Michelle Obama for hennes utstråling og at hun… Read more »

Konrad
11 years ago

Joda, det er en verdig vinner, selv om det har fint lite med fred å gjøre.

Ahtisaari synes jeg også var en verdig vinner, han har faktisk jobbet konkret med konfliktløsning.

Ellers har det mest vært en Jaglandpris.

Jep
Jep
11 years ago

Ahtisaari var brukbart grei, men ikke den mest opplagte kandidaten. Den største skandalen er at komiteen nekter å gi prisen til Helmut Kohl som rev ned Berlinmuren, gjenforente Europas største land og har bidratt avgjørende til fred og stabilitet i hele Øst-Europa og grunnla EU.

.
.
11 years ago

Hvorfor skriver du Kina på engelsk (China)?
Om dette var et forsøk på norsk, så håper jeg du vet at det ikke er noen kj-lyd i «China».
Om du uttaler Kina som «Skjina» håper jeg du lærer deg norsk snart.

Pleym
Pleym
11 years ago

«Kina eller China (tradisjonell kinesisk ??, forenklet kinesisk ??, Hanyu Pinyin: Zh?ngguó, Wade-Giles: Chung-kuo) er et land i Øst-Asia som siden 1949 de facto er delt i to,»

http://no.wikipedia.org/wiki/Kina

Jeg er et fritt menneske, og skriver slik jeg vil.

Fra arkivet