Ukategorisert

Heidi Nordby Lunde?

Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre ber om forslag på kandidater til stortingsvalglisten.

Heidi Nordby Lunde er et naturlig navn å lansere i denne forbindelsen. Nordby Lunde er ikke en typisk Høyre-politiker og Høyres stortingsgruppe trenger personer som setter frihet og personvern høyt. Eller; trenger er et mildt ord i denne sammenhengen.

Om Nordby Lunde kan vinne frem i en Høyre-nominasjon, er mer usikkert.

Det er også naturlig at liberale Høyre-medlemmer foreslår Nikolai Astrup til en ny stortingsperiode. Jan Arild Snoen er også medlem i Oslo Høyre. Hint, hint.

Fristen for å fremme nye kandidater er satt til 1. oktober. Når det er klart hvilke av kandidatene som har takket ja til å la seg nominere, vil det i løpet av november bli mulig å gjøre seg bedre kjent med kandidatene gjennom presentasjoner på nett og papir. I tillegg vil kandidatene får anledning til å presentere seg selv på et åpent medlemsmøte på Høyres Hus., skriver nominasjonskomiteens leder Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer