Ukategorisert

Neppe parademarsj for Abid Q. Raja

Imorgen, torsdag 08.11 kan Abid Q. Raja efter eget utsagn bli historisk, som toppkandidat for Akershus Venstre ved stortingsvalget neste år. Men selve nominasjonsmøtet blir neppe noen parademarsj for Raja. Han får motkandidat, og flere lokallag fremmer krass kritikk mot nominasjonskomiteens arbeid. Liberaleren har snakket med en rekke personer i fylkeslaget, foran nominasjonsmøtet imorgen.

La oss ta det historiske først: På Facebook idag skrev Abid Q. Raja følgende: «Reiser inn til Norge imorgen – er nominert som første brune nordmann noensinne til topplass på en stortingsliste – for min del fra Akershus Venstre». Hvis Raja blir nominert blir han altså den første flerkulturelle toppkandidat for et parti som har sjanse til å få kandidaten innvalgt på Stortinget.

Men for å bli nominert må for det første Borghild Tenden erklære at hun ikke er kandidat. Noen vil si at dette er flisespikkeri, men Tenden står på nominasjonskomiteens innstilling. I henhold til vanlig praksis er det slik at når komiteen har levert sin innstilling er den endelig. Dette betyr at delegatene som ønsker Tenden på topp kan stemme på henne imorgen. I tillegg har Akershus Venstres leder Solveig Schytz varslet at hun stiller som motkandidat til Raja – hvis Borghild Tenden ikke stiller. Dette blir en formalistisk diskusjon; Tenden står på komiteens forslag som dissens, og er dermed valgbar. Men velger Tenden å ikke kjempe aktivt for 01.plassen kan Solveig Schytz altså stille. Ikveld opplyser Akershus Venstre at nominasjonskomiteens mindretall har trukket dissensen på Borghild Tenden. Som det fremgår av ovenstående kan det diskuteres om dette er mulig å gjøre, eller om en avgitt innstilling må anses som endelig.

Flere lokallag ønsker Tenden på topp
Nittedal Venstre offentliggjorde denne uken et intervju på med varaordfører Inge Solli på lokallagets hjemmeside. Han gjør det klart at lokallaget ønsker Tenden på toppen av stortingslisten. I tillegg kommer delegasjonen fra Nittedal med krass kritikk av nominasjonskomiteens arbeid. En av grunnene til at kritikken er at lokallagets egen kandidat Inge Solli ikke står på nominasjonskomiteens endelige listeforslag. Solli er idag 2.vararepresentant til Stortinget. Raja er 1.vara.

Liberaleren har snakket med Solli. Han ønsket seg enten en høy plassering med mulighet for stortingsplass. Men hva dette innebar, er det uenighet om mellom Solli og nominasjonskomiteen. – Jeg sa at jeg ikke ville kjempe om en tredjeplass som gav meg mye jobb i valgkampen uten at jeg hadde reelle sjanser til å komme inn. Jeg var og er villig til å stå lenger ned på listen hvis jeg ikke får en av topplassene, sier Solli til Liberaleren. Han opplyser at han har fått flere signaler om at han er ønsket høyt på stortingslisten, og om Borghild Tenden skulle bli nominert på 01.plass vil han være kandidat til andreplassen. Hvis Raja får førsteplassen er Solli kun aktuell fra fjerdeplass og nedover.

Også Gjerdrum ønsker Tenden på topp
Gjerdrum Venstre opplyser på sin hjemmeside at de også ønsker at Borghild Tenden renomineres på 01.plass. Lokallagsleder Lars Peder Nordbakken er også kritisk til nominasjonskomiteens arbeid.

– Er du enig i den kritikken? Ja, jeg synes den kritikken er på sin plass.

– Hva mener du nominasjonskomiteen burde gjort annerledes?

Man skal være litt forsiktige med å gi uttrykk for bastante synspunkter før man har hørt nominasjonskomiteens egen begrunnelse for sitt forslag, og det regner jeg med vil kommer på nominasjonsmøtet. Derfor skal jeg nøye meg med en helt åpenbar sak; at man ikke engang har tatt en telefon til flere toneangivende foreslåtte personer for å avklare forståelse av egen listemotivasjon, i den grad man har vært i tvil, anser jeg som en grov forsømmelse. Slik kan man rett og slett ikke oppføre seg som nominasjonskomité hvis man har tenkt å gi et bidrag til å bygge opp Venstre i Akershus. Man får nesten følelsen av å ha vært vitne til en summarisk og nonsjalant vurderingsprosess – blottet for respekt for personer som har gjort en stor innsats for Akershus Venstre på mange måter. Dette er ugreit.

– Er det lagt for stor vekt på debattmøtet som var på Litteraturhuset? Det er det vanskelig for meg å si noe om.

– Synes du komiteen har nådd sine mål om deltagelse og åpenhet?

Her går det et avgjørende skille mellom reell og formell (les: minimal) deltakelse og åpenhet. Hvis komiteen selv svarer ja på dette spørsmålet, er det først og fremst et bevis på at man ikke har forstått noe som helst av de svakheter prosessen har fremvist. Jeg håper egentlig først og fremst at vi lærer noe viktig av dette for fremtiden. Men, det starter med erkjennelse – og ikke med bortforklaring, sier Lars Peder Nordbakken til Liberaleren.

– Raja er uovertruffen!
Terje Johansen fra Frogn var stortingsrepresentant for Akershus Venstre fra 1997 til 2001. Han er medlem av nominasjonskomiteen. I samtale med Liberaleren gir han uttrykk for varm støtte til Abid Q. Raja som førstekandidat. Og han har liten forståelse for kritikken mot nominasjonskomiteens arbeid.

– Hva er din kommentar til kritikken?

Hva gjelder Inge Solli fikk komiteen beskjed om at han ikke ønsket å stå på listen dersom han ikke fikk 1. plass. Om han nå har forandret mening, får han selv gjøre rede for beveggrunnene. Mannen fra Gjerdrum (Lars Peder Nordbakken, red. anm.) er en ren uteglemmelse, men komiteen vil foreslå han inn på listen under møtet.

– Er det greit at kritikken mot nominasjonskomiteen legges ut på lokallagenes hjemmesider – eller burde den vært fremmet på annen måte, f.eks på selve nominasjonsmøtet først?

Jeg har ikke noe imot åpen debatt om nominasjonskomiteens arbeid, som jeg står helt og fullt bak.

– Er det noe du mener nominasjonskomiteen burde gjort annerledes?

Komiteen har gjort en særs grundig jobb med bl.a. intervjuer av av alle kandidater aktuelle på de 7-8 første plassene, understreker Johansen overfor Liberaleren.

Han kommer med en klar begrunnelse for hvorfor Raja er innstilt på toppen av stortingslisten: – Neste års valg blir som vanlig meget vanskelig for Venstre. Vi er avhengig av å bli synliggjort i media, og der er Abid Raja uovertruffen.Han er lojal mot program og grundig i sitt arbeide. Alle foreslåtte 1. kandidater er gode og lojale venstrefolk, men Abid skorer best på kommunikasjon.

– Borghild Tenden var 2.kandidat efter deg på listen både i 1997 og 2001, og din varaprepresentant fra 1997 – 2001. Var det vanskelig å gå inn for en annen 1.kandidat enn henne på stortingslisten for 2013?

Det er selvfølgelig vanskelig ikke å foreslå Tenden til gjenvalg, men en samlet vurdering av Venstres sjanser gjør Abid til et klart førstevalg. Dessverre velger Tenden da å trekke seg fra lista, uten å hensynta at Venstre kan miste verdifulle stemmer i Bærum når hun ikke står der.

– Kritikken burde vært fremmet internt
Kjersti Almåsvold er leder i Eidsvoll Venstre, og varamedlem til nominasjonskomiteen. Overfor Liberaleren legger hun vekt på organisasjonskulturen når hun svarer på hvordan kritikken mot komiteens arbeide er fremmet.

De som mener komiteens arbeid ikke er godt nok er i sin fulle rett til å mene det. Jeg forventer dog at kritikerne kritiserer basert på fakta og har konkrete forbedringsforslag.

– kan noe av kritikken skyldes misforståelser?

Det er ihvertfall åpenbart at komiteemedlemmer og aktuelle kandidater har ulik oppfatning av de faktiske forholdene. Jeg håper nominasjonsmøtet vi avklare det og forhåpentligvis gi noen klare svar som kan brukes til å forbedre framtidige prosesser.

– Hva mener du som lokallagsleder om måten kritikken er fremmet på? Jeg ville nok ikke brukt hjemmesiden til formålet, svarer Almåsvold.

– Hva mener du nominasjonskomiteen burde gjort annerledes?

Kontrollsjekket at mottatt informasjon var oppfattet korrekt. Jeg ønsket også flere kandidater i debatten, at flere skulle få muligheten til å presentere seg for Venstre-folk i Akershus, ikke bare de øverste. Mest positivt, at alle hadde mulighet til å sende forslag – uavhengig av lokallaget – og at listen ble offentliggjort. Kandidatene kunne der gi en presentasjon av seg selv.

– Er det lagt for stor vekt på debattmøtet som var på Litteraturhuset?

Jeg vet ikke hva som er vektlagt, siden jeg ikke deltok på komitemøtene etter debatten pga sykdom i hjemmet. Jeg antar at innspillene fra lokallagene har vært like viktige, kanskje viktigere enn debatten. Men dette er spekulasjon. Jeg har ikke snakket med komiteemedlemmer etter at listen ble utarbeidet. Som 3.vara hadde jeg ikke stemmerett.

– Synes du komiteen har nådd sine mål om deltagelse og åpenhet?

Det må andre svare på. Jeg hadde noen synspunkter på det underveis, overfor potensielle kandidater, men fikk forståelsen av at det var ivaretatt.

– Er det greit at kritikken mot nominasjonskomiteen legges ut på lokallagenes hjemmesider – eller burde den vært fremmet på annen måte, f.eks på selve nominasjonsmøtet først?

Kritikk bør først og fremst rettes til de/den det gjelder, synes jeg. Hvis ikke gjør kritikerne det samme som det de kritiserer andre for. Vi må ikke glemme at vi er subjektive vesener og alltid vil betrakte verden ut i fra vårt eget ståsted, våre egne opplevelser. Vi bør derfor passe på at vi opptrer like respektfullt overfor andre som den respekten vi ønsker å møte selv. I dette bildet mener jeg den/de som skal kritiseres skal informeres, før det gjøres offentlig. Det bygger et godt samhold.

Komiteen burde lagt vekt på kontinuitet, stabilitet og parlamentarisk erfaring
Det var i april iår at tre lokallag på Nedre Romerike innkalte til felles møte om nominasjonen, og ut av møtet kom en felles oppfatning om at Abid Q. Raja burde toppe stortingslisten ved valget neste år.

De som ser på hvor tyngdepunktet av Venstres stemmer i Akershus kommer fra, vil raskt måtte rette blikket mot Vestregionen, bestående av kun to kommuner; Asker og Bærum. Tenden er hjemmehørende i Bærum, og har altså toppen av stortingslisten i alle valg siden 1997; 02.plass i 1997 og 2001, 01.plass i 2005 og 2009. En som ikke nøler med å understreke Bærums betydning for et godt Venstre-resultat i Akershus er Ole Andreas Lilloe-Olsen, tidligere leder i Bærum Venstre.

På Liberalerens spørsmål om hva nominasjonskomiteen burde vektlagt i sitt arbeid, er han krystallklar:

– Venstre er et lite parti med en liten partigruppe. Det er derfor svært viktig at de to som utgjør denne Stortingsgruppen får fortsette. Særlig når de har gjort en god jobb. Det virker på meg som om nominasjonskomiteen har lagt for stor vekt på en løst fundert meningsmåling blant lokallagene fremfor kontinuitet, stabilitet og parlamentarisk erfaring. Jeg stiller også spørsmål om hvordan man har vektlagt de forskjellige lagene og deres velgerpotensial, sier Lilloe-Olsen til Liberaleren, og utdyper: – Seks av lagene hadde færre enn 200 stemmer ved forrige valg, mens jeg alene fikk 170 slengere fra andre partier.

– Er du enig i kritikken Nittedal har kommet med av nominasjonskomiteen?

Jeg er delvis enig i kritikken av nominasjonskomiteen, men jeg registrerer at nominasjonskomiteen kommer med en delt innstilling og at det derfor har vært ulike vurderinger innad i komiteen.

– Er det lagt for stor vekt på debattmøtet som var på Litteraturhuset?

Jeg var ikke på Litteraturhuset og kan ikke bedømme hvor stor vekt komiteen har lagt på den debatten. Vi skal imidlertid velge de som skal styre landet. Da er det mange flere kriterier som må tillegges vekt enn en retorisk debatt med gitt innhold. Poenget til Nittedal om reell mulighet til å delta i valgkampen, som allerede har startet, er også viktig.

– Synes du komiteen har nådd sine mål om deltagelse og åpenhet?

Jeg har ingen grunn til å kritisere komiteens åpenhet. Jeg ønsket imidlertid en helt åpen nominasjonsprosess og et nominasjonsmøte der alle medlemmer kunne møte og der et medlemskap talte likt og ga en stemme. Jeg fremmet et slikt forslag i årsmøtet som ble nedstemt. Slik det er nå, møter 7 lag som til sammen har under 1200 stemmer med like mange delegater som Bærum med firedobbel velgeroppslutning. Det er de store lagene som bærer stortingsmandatet vårt, understreker Lilloe-Olsen.

– Er det greit at kritikken mot nominasjonskomiteen legges ut på lokallagenes hjemmesider – eller burde den vært fremmet på annen måte, f.eks på selve nominasjonsmøtet først?

Det er greit at kritikken mot nominasjonskomiteen legges ut på steder åpne for medlemmene. Slik kritikk må imidlertid ikke spres ut for all verden på en måte som kan skade partiet.

– Du har frontet kampanjen for å renominere Borghild Tenden. Det virker ikke som om den kampanjen har «tatt av» på Facebook?- Har dere fått andre signaler om støtte til Tenden?- Burde Bærum startet en kampanje for å få Tenden renominert på et tidligere tidspunkt i prosessen?-

Siden «Tenden på tinget» hadde en god start og derfor en god effekt. Borghild var imidlertid ganske snar med å opprette en egen profil som raskt overtok de funksjoner støttesiden skulle ha. Jeg så derfor ikke det samme behov for å følge opp den siden fra min side, sier Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Et utfordrende møte?
En foreløbig oversikt over erklærte og mulige kandidater viser at de to innstilte møtedirigentene med bakgrunn fra Unge Venstre kan få en utfordring i å lose møtet i havn.

På førsteplassen er Abid Q. Raja og Borghild Tenden innstilt (av hhv. flertall og mindretall) på nominasjonskomiteens listeforslag. I tillegg har Akershus Venstres leder Solveig Schytz varslet at hun stiller mot Raja.

På andreplassen er det flere scenarier: Hvis Tenden vinner vil Inge Solli fra Nittedal kunne komme til å stille (se over). Nominasjonskomiteens innstilling lyder på Siri Engesæth fra Bærum, men hun blir neppe nominert om Borghild Tenden fra samme kommune allerede er nominert. Vinner Raja førsteplassen har Asker Venstre varslet at Ingvild Vevatne vil bli foreslått som motkandidat mot Engesæth.

I tillegg ønsker Nittedal og Gjerdrum hhv. Inge Solli og Lars Peder Nordbakken høyt på valglisten. Om Solli ikke vinner 2.plassen vil han ventelig først bli foreslått fra fjerdeplass og nedover.

For alle partier i Akershus er det en utfordring å få en valgliste til å gjenspeile en rekke kriterier; alder, kjønn, erfaring, nyrekruttering, fløyer i partiet – og geografi. I Akershus er det fire regioner; Vestregionen (Asker og Bærum), Follo (sydøst for Oslo), og Romerike, som for sikkerhets skyld kan deles inn i Øvre og Nedre. De fire første plassene på listen skal dermed helst dekke alle de fire regionene, i tillegg til de nevnte kriterier. Delegatene kan komme til å vurdere stemmetyngden partiet har i Vestregionen til å være av så stor betydning at man velger to kandidater derfra på to av de 4 – 5 øverste plassene.

Hvorfor er nominasjonen i Akershus Venstre så interessant?
Noen vil kanskje stille seg spørsmålet om hvorfor Liberaleren er så opptatt av nominasjonen i et av fylkeslagene til et parti få liberalister stemmer på. Liberaleren er imidlertid ute efter å identifisere og fremheve genuint liberale kandidater – uavhengig av parti. Vi har derfor anbefalt våre lesere å følge med på flere politikere fra diverse partier. Liberaleren har vært standhaftige motstandere av f.eks EUs datalagringsdirektiv – og hatt en god alliert i Venstre. Innvandrings- og integreringsspørsmål er et gjentagende tema hos oss, og at et fylkeslag med sjanse på stortingsplass kan komme til å nominere en kandidat med flerkulturell bakgrunn på førsteplass er definitivt av interesse. Desto mer fordi den aktuelle kandidaten, Abid Q. Raja har vært svært deltagende i samfunnsdebatten nettopp om disse temaene. Selv om Raja har fått ros for sine dialogmøter på Litteraturhuset er det ikke alle utspill og forslag fra ham som vekker like stor entusiasme i Venstre. Igår publiserte Liberaleren et svar til Rajas mye omtalte kronikk i Aftenposten 01.oktober – fra tidligere fylkesleder i Akershus og sentralstyremedlem Lars Peder Nordbakken.

Liberaleren dekket det ovenfor omtalte debattmøtet på Litteraturhuset mellom toppkandidatene, og hadde efterpå en kommentar om de forskjellige kandidatenes politiske ståsted.

Med større ressurser kunne vi dekket nominasjonsmøter i flere partier og fylker.

Jeg skylder leserne å gjøre oppmerksom på at jeg er medlem av Venstre. Jeg er imidlertid ikke delegat på nominasjonsmøtet, og har ikke engasjert meg i diskusjonen om kandidatene til stortingslisten.

Liberaleren satser på dekke møtet på våre profiler på Twitter og Facebook.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Borghild Tenden ikke ønsket å la seg intervjue eller medvirke til denne artikkelen.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer