Kommentar

Vil en ny regjering reversere jernbanepolitikken?

Uansett utfall av de pågående regjeringsforhandlingene mellom Ap, Sp og SV, så får vi en rød eller rødgrønn regjering. Felles for alle tre partiene er at de ønsker statlig styring av jernbanen, og dermed det motsatte av Solbergs regjering som har tillatt konkurranse på jernbanen.

Bildet er tatt av S. Hermann & F. Richter fra Pixabay

De potensielle regjeringspartienes jernbanevisjon

Arbeiderpartiet er kanskje de mest moderate i den nye ledertrioen. De vil stoppe konkurranseutsetting og sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren. De skriver ikke at de vil reversere den borgerlige regjeringens jernbanereformer, men at de vil si nei til jernbanepakke IV. Videre vil Arbeiderpartiet utrede Nord-Norgebanen på nytt og investere i nye tog.

Senterpartiet er tydeligst på nasjonal styring. De vil ikke bare stoppe konkurranseutsettingen men også reversere oppsplittingen av norsk jernbane. De vil ikke kjøpe nye tog, men bygge ut og oppgradere eksisterende jernbane. Senterpartiet er for ny utredning av Nord-Norgebanen og vil ha bedre nattogtilbud.

SV er de klart mest ambisiøse. I likhet med Senterpartiet vil de reversere jernbanereformen. De vil i likhet med Arbeiderpartiet kjøpe nye tog, men presiserer lyntog med hastighet rundt 300 km/t som skal gå mellom de største byene. SV ønsker også en ny utredning av Nord-Norgebanen, og vil i tillegg fremskynde Inter-City-utbyggingen mellom Oslo, Hamar, Tønsberg og Fredrikstad og ytre Inter-City med dobbeltspor mellom helt fra Oslo til Lillehammer, Grenland og Halden.

Selvom alle partiene ønsker å stoppe eller reversere jernbanereformen, så kan det bli umulig dersom EUs fjerde jernbanepakke (jernbanepakke IV) blir vedtatt. Sittende regjering har varslet at jernbanepakke IV vil fremmes for Stortinget før den nye regjeringen trer i kraft, noe som vil medføre flertall og konkurranseutsetting av flere jernbanestrekninger fra 2023.

Framtidsvisjoner og realisme

Jernbane er på mange måter et fantastisk transportmiddel, men hva mangler for at det skal bli et effektivt, konkurransedyktig og grønt transporttilbud? Her er noen grunner til å ta tog fremfor bil eller buss:

  • Man kan reise ganske raskt fra A til B, spesielt dersom man skal inn til Oslo.
  • Man kan arbeide på PCen eller lese en bok under transport.
  • Man har mulighet for å kjøpe en kaffe eller gå på toalettet. Noen tog har også kafeteria.
  • Et miljøvennlig alternativ

Her er noen grunner til å velge bort toget som transportmiddel:

  • Det er forholdsvis dyrt for en billett sammenlignet med buss eller bruk av elbil
  • Dårlige forbindelser til og fra togstasjonene
  • Dårlige muligheter for å ta med sykkel
  • Mindre pålitelig enn buss eller bil

Dersom det blir lyntog på flere av de store strekningene i Norge og man faktisk får opp hastigheten til over 300 km/t, så vil det bli mer attraktivt å kjøre tog. Det bør vurderes om én ekstra togvogn kan benyttes til sykkelparkeringer på populære og urbane strekninger ettersom en slik løsning har vært en stor suksess i Danmark, og store deler av Østlandet har et sykkelvennlig landskap slik som Danmark.

Så lenge dette kombineres med sittende regjerings jernbanereform som tillater konkurranse og tvinger fram handling etter etterspørsel, så kan det bli en spennende tid for den norske jernbanen.

Mest lest

Arrangementer