Debatt

Norge bør bli mer som Danmark

Du er ikke sprø hvis magefølelsen din forteller deg at en fordanskning av landet vårt er en dårlig idé. Du vet kanskje at det er høyere skattenivå i Danmark, og høyere skatt er vel ikke akkurat på toppen av ønskelista, spesielt når kjøpekraften til mange er på vei ned?

Danske flagg svaier i vinden. Foto: Håkan Dahlström

Det er riktig at danskene betaler mer skatt av lønna si enn det nordmenn gjør. Samtidig har de hatt en litt annen økonomisk politikk med for eksempel svært lave avgifter, noe som gjør at det totale skattetrykket for en gjennomsnittsfamilie er lavere enn i Norge. Liberalister ønsker som kjent både lave skatter OG lave avgifter.

Hvorfor heller skatter enn avgifter?

Selvom både skatter og avgifter går til Staten så virker de forskjellig på den som betaler dem. For det første er de fleste avgifter faste beløp, f.eks. moms på mat, mens skatter gjerne betales som en fraksjon av verdiene man eier, f.eks. eiendomsskatt og innteksskatt. Høyere skatter kan styres slik at de vil føre til mindre forskjeller, altså ramme de med størst verdier hardest. En som ønsker større grad avøkonomisk utgjevning vil naturligvis foretrekke en slik modell, men i lavere avgifter har også en positiv effekt på folks kjøpevilje. Større kjøpevilje blant kundene gir forretningene mer fleksibilitet og bidrar til mer mangfold og varer og tjenester.

Dersom jeg skal kjøpe en flaske vin pleier jeg stort sett å velge et merke som jeg vet at jeg liker. Hvorfor det? Vin er dyrt og da er jeg mindre villig til å ta sjansen på å kjøpe noe jeg ender opp med å helle i vasken. Følelsen av å tape penger helt unødvendig er forfærdelig, og derfor unngår jeg den følelsen så godt jeg klarer. Det leder til et konservativt atferdsmønster, og man går glipp av fine opplevelser man ikke visste man kunne fått. I tillegg oppstår behovet for et Vinmonopol med profesjonelle kundeveiledere slik at man ikke kaster bort flere hundre kroner på noe som går i vasken.

Det er gode grunner til at liberalister vil ha lave skatter, også for de velstående. Lave skatter gjør bedriftseiere konkurransedyktige mot utenlandake konkurrenter og gir dermed det private næringslivet bærekraft. Privat næringsliv er nødvendig for økt velstand i form av bedre varer, teknologi og tjenester og for å unngå Hollandsk syke i økonomien. Høye skatter skyver likevekten mellom det private og det offentlige i retning av det offentlige, og derfor kan ikke folk som forstår dette slå seg til ro med skyhøye skatter hvis man har lave avgifter.

Politikk handler om mer enn penger

Det er ikke noen fasit som sier at norsk eller dansk skatte- og avgiftspolitikk er å foretrekke. Problemet med den norske avgiftspolitikken er at den også legger insentiver for at nordmenn skal velge visse produkter fremfor andre. Alkohol og tobakk er hardt avgiftsbelagt, mens grønnsaker har forholdsvis lavt avgiftsnivå. Danmark beviser med avgiftspolitikken sin at de er et gjennomgående verdiliberalt land, som ikke bare forstår men også aksepterer at frihet av og til innebærer en helsemessig eller sikkerhetsmesdig kostnad som det er ok å betale. I Danmark har du lov til å spille inn pornofilm for salg, spille på casino, handle på søndagsåpne butikker, ha strand- eller parkfest med alkohol og danse på nattklubb til kl. 6 på morgenen. Du kan også både betale eller ta betalt for sex uavhengig av om det er en filminnspilling eller ikke. Danmark lar tvilen komme folk til gode og konkluderer ikke uten videre at slikt er helsemessig eller økonomisk like skadelig for alle. Myndige mennesker gis friheten til å ta den avgjørelsen selv istedenfor at staten gjetter på hva du tåler.

På tross av mye frihet med rett til risiko, så vet nok de fleste at Danmark likevel er et topp moderne og velfungerende samfunn. men tanken på at vi skal dra den helt ut slik som dem er for mange kvalmende. Påstander som at det bare er flaks at det ikke går til helvete med danskene, eller at vi nordmenn er helt annerledes biologisk eller kulturelt og vil aldri kunne håndtere den samme friheten, er tull! Det er nødargumenter som folk kommer med når de plutselig får malt en virkelighet som strider mot enkel intuisjon.

Det er mye interessant for liberalister å oppleve i nabolandet vårt Danmark. Har du muligheten til et utenlandsopphold i Danmark med jobb eller studier, så grip sjansen! Mine 6 måneder i København er blant mine beste minner, og byens fargerike avslappede vibe kan ikke sammenlignes med Norge synes jeg.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer