Kommentar

Pikettys bløff om historisk avkastning

Hovedessensen i Pikettys bok «Kapitalen i det 21. århundre» er at avkastningsraten på kapital r er høyere en vekstraten g. Derfor har kapitalisme en tendens til å konsentrere velstand, og må motvirkes gjennom politisk omfordeling.

Fra kapittel 10:

«La meg fortsette med logikken i argumentet. Er det dypere årsaker til hvorfor avkastningsraten på kapital systematisk bør være høyere en vekstraten? For å være tydelig, jeg tar dette som et historisk faktum, ikke en logisk nødvendighet.

Dermed er det et uungåelig faktum at avkastningsraten på kapital alltid er minst 10 til 20 ganger høyere enn veksten i produksjon (og veksten i inntekt). Riktignok er dette i stor grad selve fundamentet til samfunnet: det er det som tillot én klasse eiere å vie seg til annet enn eget livsopphold. For å illustrere punktet så tydelig som mulig, har jeg i Figur 10.9 vist utviklingen av den globale avkastningsraten på kapital og vekstraten fra antikken til det 21. århundret»

Svikten i resonnementet

r er 10 til 20 ganger høyere enn g. Men hvor er beviset – hvor fant han statistikken ovenfor? Han skriver det ikke noe sted, og det er ikke mulig at det er sant.

Om Melkior gav Jesusbarnet 31 gram gull i år null, ville etterkommerne hans, med en avkastningsrate på 4,5 prosent, i år 2000 ha:

31 gram x 1.045^2000 = 5.3 x 10^36 kg gull.

Jorden veier 5.97 x 10^24 kg. Etterkommerne til Jesus ville eie 870 milliarder jordkloder i gull. Det er åpenbart at avkastningen over tid må være mye lavere. Det er årsaken til at jordkloden ikke er eid av én enkelt person.

Likevel applauderes Piketty av de som ønsker å bruke dette budskapet politisk.

Min reaksjon er todelt:

  • På den negative siden: Det er virkelig deprimerende at et arbeid av så dårlig kvalitet blir behandlet som en genial tekst (Financial Times gav ham en utmerkelse for årets bok).
  • På den positive siden: Om dette er alt den politiske venstresiden har å komme med, vil det ikke bli vanskelig å argumentere mot.

(Teksten er oversatt fra engelsk av redaksjonen.)

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer